• Praktijkvoorbeeld

Tilburgse wijk koopt samen buurthuis In De Boomtak

De maandelijkse lasten waren voor het Tilburgse buurthuis In De Boomtak veel te hoog. In plaats van stoppen, gingen ze op zoek naar een oplossing.  Het pand kopen kon de maandelijkse kosten flink verlagen. Eén probleem: aan een hypotheek wilde de bank niet beginnen. Dus zocht In De Boomtak een oplossing in de buurt.

Bijna 100 jaar

Het pand van In De Boomtak is bijna honderd jaar oud. Dus enkel glas, slecht geïsoleerd en behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Voor het oude pand betaalde het bewonersinitiatief  jaarlijks 40.000 euro huur aan de gemeente. En daar kwamen de energielasten nog bij. In totaal moet het buurthuis vijfduizend euro per maand ophoesten om het pand te kunnen gebruiken. “De koffie kost negentig cent, dus dan snap je wel dat het heel hard werken is”, grapt bestuurslid Jan van Esch.

De bank zei nee

Nadat ze alle mogelijkheden in kaart hadden gebracht was kopen is de enige echte oplossing, oordeelde het bestuur.  De vraagprijs van 467.000 euro was net iets te gortig. Na wat onderhandelen met de gemeente werd het teruggebracht tot vier ton. Daarnaast gaf de raad een korting van 125.000 euro en er werd besloten de grond in erfpacht te nemen. De uitkomst: In De Boomtak moest twee ton zien te vinden om het pand in eigendom te krijgen. Van Esch: “Toen zijn we met de bank gaan praten, maar die zei nee. Zij wilden drie jaarrekeningen, maar die hadden we niet. Zolang bestonden we nog niet.”

Samen met de wijk lukte het wél

En daar wordt het verhaal van In De Boomtak interessant. Het buurthuis besloot ‘het geld uit de wijk te halen’. Ze belegden een informatieavond en nodigden wijkbewoners uit de Tilburgse wijk Noordhoek uit om hun verhaal aan te horen: koop voor honderd euro een certificaat, dan is er een kans dat we het geld bij elkaar krijgen. Het concept bleek een succes, er werden flink wat certificaten gekocht en In De Boomtak besloot nogmaals de bank te benaderen. Nu was er wel interesse. De Rabobank kwam over de brug met een hypotheek van 125.000 euro en in de wijk werd 75.000 euro opgehaald aan certificaten. Missie geslaagd.

“Ik had er alle vertrouwen in dat we voldoende geld zouden ophalen met de wijkcertificaten. De verbondenheid van de wijkbewoners bij In De Boomtak is behoorlijk groot. We zitten in een wijk waar veel oudere mensen wonen, die veel gebruikmaken van het wijkcentrum. Toen we het verhaal duidelijk vertelden – het is geen gift, maar een lening; je krijgt er wat voor terug – wilden veel bewoners meedoen.”

Jan van Esch, bestuurslid In De Boomtak

Ook wijkcertificaten voor het onderhoud

In De Boomtak laat het wijkcertificaatproject doorlopen, omdat het ook verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van het verouderde pand. En ook daarvoor had het bestuur niet zomaar geld in kas.  Om energieverlies te voorkomen moet er flink verbouwd worden. “Dus hebben we een plan ingediend bij de gemeente om het gebouw energieneutraal te maken. Daar hebben we een prijs mee gewonnen: negenduizend  euro. En via een sponsor kregen we nog drieduizend euro. Met de verkoop van extra wijkcertificaten kregen we de begroting rond. Het pand werd voorzien van zonnepanelen, ledverlichting en dubbel glas”, blikt Van Esch terug.

Sociaal centrum

De certificaten zijn bewijs dat In De Boomtak breed gedragen wordt door de buurt. Met zo’n grote en betrokken achterban is het krijgen van feedback geen grote moeite. Tijdens de verkiezingen fungeerde het buurthuis als stembureau. Aan de bezoekers werden enquêtes uitgedeeld om erachter te komen hoe het buurthuis van nog meer waarde voor de wijk kan zijn. Van de tweeduizend stemmers leverden zevenhonderd de enquête ingevuld en wel in. Dat gaf een aardig beeld van de buurt. Wat bleek: oudere mensen zochten vooral hulp bij kleine reparaties in hun woning die zij zelf niet kunnen doen. Van Esch: “Verder hebben we gezien dat er behoefte was aan sociale contacten: dat mensen meer in contact willen komen met andere wijkbewoners. Daarvoor worden nu activiteiten georganiseerd, zoals buurtwandelingen, herfstwandelingen en andere gezellige manieren van samenzijn. We zijn eigenlijk de huiskamer van de wijk.”

Gerelateerd

Ben je geïnspireerd geraakt over de werkwijze van In De Boomtak? Je vindt alle contactinformatie op hun ledenpagina.

Maak kennis met ons lid In De Boomtak