Persbericht

 • Het persbericht is de meest gebruikte vorm van contact met de pers. Journalisten kunnen het voorbewerkte stukje nieuws in zijn geheel overnemen of verwerken tot nieuwsbericht. Het is eenrichtingsverkeer, vaak bedoeld als aanleiding om journalisten over te halen aandacht aan jouw buurthuis te besteden. Maar hoe schrijf je zo’n persbericht?

  Persberichten schrijven is een kunst. Een gemiddelde journalist ontvangt er meerdere per dag, waardoor je het risico loopt ergens onderaan de stapel te belanden.

  Een goed persbericht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zakelijke gegevens: Zet in de kop duidelijk dat het om een persbericht gaat (als het niet de bedoeling is dat de tekst letterlijk wordt gebruikt noem je het persinformatie). Bedenk een vaste lay-out voor je persberichten, dat vergroot de herkenbaarheid. Let er op dat je naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en website vermeldt. Zet de datum van verzending boven- of onderaan het bericht.
  • Indeling: Gebruik regelafstand 1.5. Beperk de lengte tot één à anderhalf A4’tje; de meeste journalisten vinden persberichten te lang. Maak geen te lange alinea’s, dat kan de lezer afschrikken. Gebruik niet tussen elke alinea een witregel, dit geeft een onsamenhangende indruk.
  • Inhoudelijke voorbereiding: Verzamel de feiten en stel vast wat het werkelijke nieuws is.
  • Kop: Begin nooit met ‘geachte redactie’ of ‘geachte mevrouw, meneer’. Begin altijd met de kop van het bericht zelf. Deze moet de essentie van het nieuws zonder overdrijving weergeven en mag niet suggestief zijn.
  • Aanhef: De openingsalinea is het belangrijkste onderdeel. Het is de samenvatting van het bericht. Het moet antwoord geven op de vragen: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Bovendien moet de aanhef prikkelen om verder te lezen.
  • Verdere inhoud: Schrijf het bericht zo dat het zonder wijzigingen kan worden overgenomen. Dit is vooral van belang voor kleine media met maar weinig personeel.
  • Objectiviteit: Blijf bij de feiten. Gebruik geen kwalificaties die voor een journalist niet controleerbaar zijn zoals: toonaangevend, groots, bijzonder of uniek. Verkooppraatjes wekken argwaan bij journalisten. Dat geldt minder voor een bericht dat een mening of een standpunt weergeeft, bijvoorbeeld over een conflict met de gemeente. In dat geval spreken we van een persverklaring of een perscommuniqué.
  • Taal en stijl: Schrijf in de derde persoon en spreek de lezer niet aan met U. Formuleer de zinnen kort, helder en zakelijk. Vermijd vreemde en moeilijke woorden. Schrijf in de tegenwoordige tijd (hij gaat) of de voltooid tegenwoordige tijd (hij is gegaan) en in de actieve vorm (“het is mogelijk dat…..” in plaats van “het zou misschien mogelijk kunnen zijn dat…..”). Het persbericht wint daardoor aan levendigheid.
  • Noot voor de redactie: In de noot kan men laten weten wie er wanneer bereikbaar is voor een toelichting. De noot is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een verwijzing naar het adres van de website. Zeker wanneer daar achtergrondinformatie is te vinden.
  • Embargo: Een embargo is een (meestal mondelinge) overeenkomst tussen aanbieder en ontvanger om nieuws niet voor een afgesproken moment te publiceren. Zet dan boven het persbericht: “Verzoeke niet te publiceren voor…..”. Wanneer het een redelijk verzoek is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een nog uit te spreken speech, zal de pers zich hieraan houden. Voor de duidelijkheid: een verzonden persbericht is in principe vrij voor publicatie.
  • Check: Laat het persbericht voor verzending lezen door iemand anders. Die kan aangeven of het bericht duidelijk genoeg is en eventuele fouten eruit halen.
  • Verzending: Selecteer uit de perslijst (zie publiciteitsbeleid) de adressen waar het persbericht naartoe moet. Stuur het nooit aan de hoofdredactie! Wanneer je bij een medium een bevriende journalist kent, stuur het dan toch ook naar de betreffende redactie. Soms moeten er naar één medium dus meerdere persberichten.
  • Contact vasthouden: Wanneer je geregeld persberichten verstuurt is het van belang een goede relatie op te bouwen met de journalist(en). Toon je daarom een betrouwbare partner: juiste informatie verstrekken, het nieuws in een bruikbare vorm aanbieden, bereikbaar zijn voor aanvullende informatie, goede illustraties gebruiken en het gunnen van eventuele primeurs.

  Een persbericht staat nooit op zich. Heb je nieuws en wil je de aandacht op je buurthuis vestigen, verstuur je boodschap dan ook via sociale media en andere publicitaire kanalen.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >