• Praktijkvoorbeeld

Beter samenwerken met de gemeente met hulp van een expert

Het prachtige Dakpark Rotterdam wilde fondsen werven en moest daarvoor een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het gemeentebestuur. Maar de stichting liep tegen een veel voorkomend probleem aan: de verschillende afdelingen van de gemeente werkten niet samen en niemand binnen de gemeente voelde zich verantwoordelijk. Via LSA schakelden ze een juridisch adviseur in. Dat heeft gewerkt. Er is nu een overeenkomst waarin iedereen zich kan vinden.

Gratis advies van een expert

Ondernemende bewonersinitiatieven die tegen complexe problemen aanlopen, kunnen via LSA worden gekoppeld aan een expert. Ze kunnen dankzij de adviezen en begeleiding een concrete stap verder zetten. Hoe belangrijk en nodig dat is ondervond Manon Nagelkerken van Stichting Dakpark uit Rotterdam. Zij kreeg dankzij het lerend netwerk juridische ondersteuning en mediation van expert Dorine Cleton, eigenaar van adviesbureau Cleton & com in Rotterdam. We delen hier hun ervaringen.

Park op dak van winkelcentrum

Het Dakpark in Rotterdam is het resultaat van een bewonersinitiatief dat alweer vijftien jaar geleden werd opgericht. Het enorme park is ontworpen door de buurt, samen met de stad en projectontwikkelaars. Dat maakt dit park zo bijzonder. De locatie is natuurlijk ook uniek: een park op het dak van een winkelcentrum.

Niemand voelt zich verantwoordelijk

Het Dakpark wilde uitbreiden met een extra paviljoen. Hiervoor schreven ze enkele fondsen aan. Maar die fondsen stelden als voorwaarde voor donatie dat het Dakpark een samenwerkingsovereenkomst sloot met het gemeentebestuur, de stichting én de vastgoedeigenaar van de winkels onder het Dakpark. Dat bleek ingewikkelder dan op voorhand gedacht vertelt Manon. “De verschillende afdelingen van de gemeente werkten niet samen en niemand voelde zich verantwoordelijk.” Adviseur Dorine komt dit probleem vaker tegen. Zij adviseert om bij dit soort ingewikkelde processen waarbij meerdere gemeentelijke afdelingen betrokken zijn een procesbegeleider aan te wijzen. Hij of zij wordt verantwoordelijk voor de voortgang en snapt alle belangen. Dat moet iemand zijn die ook ingangen heeft bij de lokale politiek of zelf de bevoegdheden heeft om beslissingen te nemen.

Inventarisatie van belangen

LSA bracht Manon in contact met Dorine Cleton. Samen gingen ze eerst van start om te inventariseren welke belangen en doelen de stichting heeft, maar ook waar de andere partijen tegenaan lopen. Vervolgens is Manon met de andere partijen tot een samenwerking gekomen waarin iedereen zich kan vinden. Hierin stonden ook de afspraken over wie verantwoordelijk droeg. Dorine trad in deze gesprekken op als mediator. Dorine: “Het is belangrijk om te beginnen met de belangen. Waarom zit je hier, wat zijn je belangen? Uiteindelijk moet je die afpellen tot je een gezamenlijk belang of doel hebt gedefinieerd. Pas dan kun je praten over wat er wel of niet mogelijk is en wie dat moet gaan uitvoeren. En als er van verschillende partijen geen commitment of zelfs weerstand is, zorg dan eerst dat je die situatie verandert. Ik zeg altijd: een Ja, mits… houding is essentieel voor een ieder die aan tafel zit. Dan is er veel mogelijk.”

Praktijkvoorbeeld dakpark

Aan het werk op het dakpark in Rotterdam.

Bevredigend resultaat

De inzet van de jurist heeft voor alle partijen een bevredigend resultaat opgeleverd. Ze zijn tot een overeenkomst gekomen waar alle partijen zich in kunnen vinden. De samenwerkingsovereenkomst is vervolgens ingebracht bij de stafvergadering van het gemeentebestuur, zodat de directies van de afdelingen hun toestemming konden verlenen en het daarna door de wethouder van Maatschappelijke Ontwikkeling ondertekend kon worden. Hoewel de ambtenaren in eerste instantie schrokken van de inzet van een jurist hebben zij het uiteindelijk ook als prettig ervaren dat Dorine als onafhankelijke partij de sessie kon begeleiden. Zonder haar was deze doorbraak niet gelukt. Dorine: “Mijn ervaring is dat er in moeilijke vraagstukken rondom het inrichten van een gebied professionals nodig zijn om wensen en belangen te vertalen naar wat mogelijk is binnen de wettelijke en/of beleidskaders. In dit traject met Het Dakpark zie ik dat mijn inbreng essentieel is geweest omdat ik de juiste kennis en ervaring in bracht. Maar verder: bewoners zijn mondig genoeg en hebben genoeg ideeën over wat nodig is in hun leefomgeving, vraag het henzelf!”

Voordelen van een lerend netwerk

Inmiddels is Manon een groot voorstander van het koppelen van buurtinitiatieven met experts. Manon: “Het werken aan een buurtinitiatief kan soms eenzaam voelen, of je ziet door de bomen het bos niet meer. Ik heb ervaren hoe fijn het is dat een onafhankelijk iemand jouw belangen behartigt. Zeker als er meerdere gemeentelijke afdelingen betrokken zijn en je geen zicht hebt op hoe die zich tot elkaar verhouden. Door de komst van Dorine werden we ook ineens serieuzer genomen.” Dat is iets dat Dorine herkent. “Als professional word ik met alle egards behandeld en gewaardeerd om mijn expertise. Maar als ik als bewoner aanklop, word ik met scepsis bekeken omdat ik ‘slechts’ een bewoner ben. Die houding snap ik niet, de kennis en energie van bewoners worden vaak zwaar onderschat!”

Ook een expert nodig?

Hebben jullie ook behoefte aan extern advies? Doe een aanvraag en wij kijken aan welke expert we jullie kunnen koppelen. 

Over Stichting Dakpark

Het Dakpark Rotterdam is met 1.200 vierkante meter het grootste dakpark in Europa. Het is gebouwd op negen meter hoogte bovenop een winkelboulevard. Het park is  een mooi voorbeeld van dubbel grondgebruik en aangelegd op het voormalige rangeerterrein aan de Vierhavensstraat in Delfshaven. Stichting Dakpark is voortgekomen uit bewonersinitiatief en is in 2013 opgericht. Tijdens de verschillende fases van het Dakpark zijn de bewoners een constante en kritische factor geweest. Toen het park af was, wilden de bewoners blijvend invloed hebben op hun park.

Meer weten? Ga naar dakparkrotterdam.nl

Gerelateerd