• Hulpmiddel

Inspiratiewijzer lokaal samenspel

Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren. In hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen is het belangrijk om goed samen te (kunnen) werken met gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. En, hoe zeggen we dit netjes: er valt nog veel te winnen in deze samenwerking!

Geleerd van Livings Labs

Om meer inzicht te krijgen in de valkuilen en successen van deze samenwerking zijn wij (LSA, Movisie, Vilans) een aantal living labs ‘Lokaal samenspel’ gestart. Korte trajecten waarin we alle partijen samen hadden om te praten over die samenwerking tussen burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn (die ook taken willen overnemen van de huidige aanbieder), de gemeente en zorgorganisatie. Op basis van deze Living Labs hebben wij samen een kennisdocument gemaakt met daarin een mooie inzichten over samenwerking, rollen en logica’s. En praktische werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan. We hopen dat je ervan leert en dat het inspireert!

Expeditie

Op dit moment doen we samen met het VSBfonds het project Expeditie als vervolg op de living labs. Hierin gaan vijf bewonersgroepen en welzijnsorganisatie op expeditie om te leren hoe samenwerking anders en beter kan. Op www.betrokkenbuurten.nl kan je het verloop van deze expeditie volgen.