• Tips

Effectief lobbyen voor jouw initiatief

Als bewonersinitiatief zijn er veel redenen te bedenken om op zoek te gaan naar ondersteuning van overheden. Wordt er bijvoorbeeld gekort op subsidie of worden reële wensen niet gehoord? Dan wil je aan de tafel komen bij de gemeente. Maar hoe doe je dat? En waar moet je dan rekening mee houden We leggen hier in 5 stappen uit hoe je een lobby voor jouw initiatief start binnen de lokale politiek.

 • 1. Bepaal je strategie

  Elke situatie verschilt. Daarom is er geen vast recept voor een effectieve strategie. Het is belangrijk om het verschil te weten tussen ‘inside lobbyen’ en ‘outside lobbyen’. In het eerste geval probeer je de besluitvorming van binnenuit te beïnvloeden. Je behartigt je eigen belangen in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente. In het tweede geval probeer je van buitenaf druk uit te oefenen via externe acties zoals demonstraties en het opzoeken van de pers.

 • 2. Bouw relaties op met ambtenaren en politici

  De lobby is een middel dat je inzet om invloed uit te oefenen op besluitvorming. Voorwaarde voor een goede lobby is dat de contacten met de mensen die je wilt beïnvloeden goed zijn. Daarom is het zinvol om in rustige tijden een goede relatie op te bouwen met ambtenaren en politici in jouw gemeente die invloed hebben op besluiten die jullie initiatief raken.

 • 3. Onderhoud je netwerk

  Heb je eenmaal een netwerk opgebouwd. Zorg dan dat je het ook onderhoudt. Een relevant netwerk vormt een belangrijke bron van informatie over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de eigen positie af te tasten helpen ze te ontdekken hoe politieke verhoudingen liggen. Je ontdekt wie voorstander is van welk standpunt en met wie je rekening moet houden. Dit is belangrijke informatie om de haalbaarheid van je inzet te bepalen. Een netwerk leidt altijd tot een groter netwerk. Juist die toegang tot nieuwe contacten is essentieel voor het uitoefenen van invloed. Tenslotte bieden netwerken de mogelijkheid om standpunten en strategieën af te stemmen. Op die manier maken netwerken het mogelijk coalities te vormen van gelijkgestemden over het onderwerp. Dat geeft  jullie weer een grotere kans op succes en op het realiseren van jullie wensen.

 • 4. Onderzoek waar het wederzijds belang zit

  Je kunt alleen succesvol zijn in de lobby als er een wederzijds belang is. Onderzoek dus hoe jouw initiatief van betekenis zijn voor voor politici of ambtenaren. Dat kan ook zijn als klankbord of door het aanleveren van relevante informatie.

 • 5. Benoem een vast contactpersoon

  Het moet voor de politici duidelijk zijn wie er voor jullie initiatief de rol van contactpersoon vervult. De rol van contactpersoon is daarom heel belangrijk, maar ook heel intensief. Jullie contactpersoon moet tijd willen en kunnen investeren in het opbouwen van een netwerk. Het is helemaal handig als de contactpersoon al over een uitgebreid netwerk beschikt.

Kennismaken met de gemeenteraad

Stel je kent helemaal niemand binnen de gemeenteraad? Waar begin je dan? Eigenlijk is dat makkelijker dan je denkt. Op de website van de gemeente staan vaak de mailadressen van alle raadsleden. Nodig ze uit voor een werkbezoek of kennismakingsgesprek. Raadsleden vinden het vaak leuk om een paar uur mee te lopen in de dagelijkse praktijk. Dan ervaren ze echt wat een organisatie of bewonersgroep doet. Overweeg om de uitnodiging samen met andere initiatieven te doen. Het is daarnaast altijd mogelijk om de griffie van de gemeente te benaderen. De griffie ondersteunt de gehele gemeenteraad en organiseert werkbezoeken voor de gemeenteraad en de commissies. Laat ook eens je gezicht zien in het gemeentehuis als er een onderwerp op de agenda van de raad of de commissie staat dat van invloed is op jouw initiatief. Tussen de vergadering door en aan het eind van de vergadering is er ook ruimte om te netwerken. Maak daar gebruik van en begin een gesprek.

Stichting Lobby Lokaal

Lobby Lokaal zet zich in om lobbyen toegankelijk te maken voor lokale initiatieven met weinig (sociaal) kapitaal die zich inzetten voor groen, cultuur, jeugd, gezondheid en sociale cohesie op gemeentelijk niveau. Zij vinden dat iedereen invloed moet kunnen uitoefenen op zijn omgeving en moet kunnen lobbyen op lokaal niveau. Politici en bestuurders kunnen alleen goede besluiten nemen als iedereen zijn belangen kan behartigen.

Lees meer over LobbyLokaal

Meer weten?

Handige tips voor de lokale lobby vind je ook in het boekje Lobby Lokaal: tips voor de burgerlobbyist.

Gerelateerd