• Uitleg

Lokale coalities tegen eenzaamheid

De landelijke overheid heeft zich tot doel gesteld om eenzaamheid te verminderen en te voorkomen. Daarom riep het rijk de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid in het leven. Op lokaal niveau zijn er meer dan 200 lokale coalities tegen eenzaamheid. Wat doen deze lokale coalities en hoe werken ze samen met bewonersinitiatieven?

Een tegen eenzaamheid

De lokale coalities tegen eenzaamheid zijn onderdeel van de overheidscampagne ‘Eén tegen Eenzaamheid’ die als doel heeft eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. De campagne moet ervoor zorgen dat mensen signalen van eenzaamheid eerder gaan herkennen en dat eenzaamheid niet langer een taboe is. De campagne moet ook laten zien dat iedereen iets kan doen tegen eenzaamheid en dat dat niet meteen een groot gebaar hoeft te zijn. Maar het allerbelangrijkste streven van de campagne ligt verpakt in de slogan Eén tegen eenzaamheid. Eenzaamheid verminderen doe je samen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid in het leven geroepen. Talloze bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen hebben de handen ineengeslagen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen – van LSA tot en met Omroep Max en van Nationale Nederlanden tot Kunstmuseum Den Haag.

Lokale coalities

Behalve een landelijke coalitie zijn er in veel gemeenten ook lokale coalities. Gemeenten kunnen samen met bedrijven, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties dit soort coalitie tegen eenzaamheid vormen. De overheid ondersteunt de coalitievorming en helpt bij specifieke vragen waar lokale coalities tegenaan lopen. Meer dan 200 gemeenten doen inmiddels mee.

Samenwerking met bewonersinitiatieven

De samenwerking met bewonersinitiatieven is niet altijd vanzelfsprekend. Maar juist deze organisaties zijn van grote waarde bij het signaleren en versterken van sociale netwerken. Voor bewonersorganisaties kan zo’n lokale coalitie ook nuttig zijn. Het is vaak prettig om samen te werken met andere maatschappelijke organisaties. Je kunt bijvoorbeeld een bewoner die bij jouw organisatie niet helemaal aan het juiste adres is, toch helpen met een doorverwijzing naar een lokale partner. Bovendien kun je de handen ineenslaan, zodat je een groter bereik hebt en ook nog eens meer mankracht. Je kunt van elkaar leren en je kunt elkaar aanvullen.

Lokale coalitie in Schiedam

In Schiedam is het bewonersinitiatief J&S-projecten met een aantal andere bewonersorganisaties, aangesloten bij de lokale coalitie tegen eenzaamheid. Ze hebben mede een convenant voor samenwerking ondertekend. Mieke Wigmans: “Het is mooi om met zoveel clubs dezelfde doelstelling uit te spreken en hopen dat we gezamenlijk eenzaamheid kunnen verminderen. We merken wel dat echte samenwerking nog vorm moet krijgen. We krijgen in mijn ogen nog meer voor elkaar als we elkaars krachten kunnen benutten en elkaar kunnen versterken. Als bewonersinitiatief dat de wijk en de bewoners heel goed kent, dragen we daar graag ons steentje aan bij. Mijn oproep voor lokale coalities die de kracht van bewonersinitiatieven willen benutten zou zijn: ga luisteren naar bewonersinitiatieven, werk samen, dan kan je elkaar versterken.”

Meer weten over Samen Schiedam? Ga naar eentegeneenzaamheid.nl

Meer weten?

Gerelateerd