• Uitleg

Wat is maatschappelijke gebiedsontwikkeling?

Je spreekt van maatschappelijke gebiedsontwikkeling op het moment dat bewoners meepraten en echt invloed hebben bij de ontwikkeling van een gebied. Ze doen mee in een proces waarin vroeger eigenlijk alleen overheid en marktpartijen betrokken waren.

Meer invloed voor bewoners

De nieuwe omgevingswet moet de invloed van bewoners bij de ontwikkeling van de openbare ruimte bevorderen. Partijen die plannen hebben voor de ontwikkeling van de openbare ruimte, denk aan de bouw van woningen of het opnieuw inrichten van een stationsgebied, moeten laten zien hoe zij ze de participatie met betrokkenen hebben georganiseerd. Wat LSA betreft is dit veel te vrijblijvend. Wij vinden dat de rol van bewoners veel sterker geformuleerd moet worden. Bewoners krijgen vaak met moeite een voet tussen de deur bij gebiedsontwikkeling en het samenspel tussen gemeenten en projectontwikkelaars. Dat moeten we echt van onderop afdwingen.

Meer lezen?

Meer weten over maatschappelijke gebiedsontwikkeling of weet je niet waar je moet beginnen? Deze links helpen je verder:

Gerelateerd