• Manifest

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak

‘De wijk’ is terug van weggeweest op de landelijke politieke agenda. En daar zijn we blij mee, na bijna 10 jaar zonder. Gelukkig hebben we in de tijd daarvoor en op sommige plekken waar wel is doorgezet een hoop geleerd over wat werkt. We hoeven het wiel dus niet overal opnieuw uit te vinden. Deze inzichten zijn gebundeld in het ‘Manifest voor een succesvolle wijkaanpak’. We zetten hier de highlights op een rij.

Bewoners en hun ervaring en kennis zijn leidend

Voor een succesvolle wijkaanpak zijn bewoners en hun kennis en ervaring leidend. Dat betekent onder het volgende als je gaat werken aan de leefbaarheid van wijken:

  • Werk waarderend en uitnodigend
  • Heb aandacht voor wat er goed gaat in wijken
  • Vertrek vanuit gelijkwaardigheid
  • Maak gebruik van wat er al is

Kies voor de lange termijn

Een van de grootste problemen van de wijkaanpak van de afgelopen decennia is dat continuïteit ontbrak. Een succesvolle wijkaanpak vraagt daarom om het volgende:

  • Organiseren van betrouwbaarheid en consistentie
  • Borgen van continuïteit in de uitvoering

Maak het mogelijk

Zorg dat beroepskrachten niet verzuipen in administratie en verantwoordingen de tijd hebben om dat te doen waarvoor ze zijn aangesteld:

  • Geef beroepskrachten in de wijk de ruimte om hun werk te doen
  • Experimenteer met nieuwe mogelijkheden tot verantwoording

Voor wie

Het manifest is er voor jou. Of je nu actieve wijkbewoner bent, ambtenaar bij de gemeente, opbouwwerker of bij een woningcorporatiewerk of politicus of bestuurder. Samen moeten we aan de slag om van de nieuwe wijk aanpak een succes te maken. Je maakt al een begin door het manifest te delen in jouw netwerk!  Begin met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college in jouw gemeente. Met je buren en de organisaties in jouw wijk.

De makers

We schreven het manifest op initiatief van onszelf en het LPB samen met een redactieteam van experts. Het kwam tot stand aan de hand van meerdere verkennende en verdiepende gesprekken in het redactieteam, digitale sessies met ruim 75 bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten en actieve bewoners en een sessie met Utrechtse jongeren.

Manifest voor succesvolle wijkaanpak

Het manifest voor een succesvolle wijkaanpak

In dit manifest lees je wat er volgens professionals en bewoners nodig is om een succes te maken van de wijkaanpak. We zijn benieuwd wat jij hieruit meeneemt in je eigen werk.

Download het manifest