Over LSA bewoners

 • Wij zijn LSA bewoners. Een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.

  LSA is een sterk netwerk dankzij én voor onze leden: lokale bewonersgroepen. We ontmoeten elkaar tijdens onze programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij ons aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo geven we kennis door en brengen we bewonersgroepen ook met elkaar in contact. Door het leggen van zulke nieuwe verbindingen versterkt het netwerk.

  Lokale kracht, landelijke stem

  Met een stevige basis van leden en een grote achterban van 2500 initiatieven, maar ook buurtprofessionals en andere organisaties zetten we ons in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen.

  Ons ledenaantal blijft groeien, en ook dit jaar werd ons netwerk versterkt met nieuwe bewonersgroepen. In 2021 stonden we sterk met maar liefst tweehonderdvijftig leden – bewonersgroepen door het hele land die horen bij LSA. Alle lokale bewonerskracht klinkt door in een landelijke stem. Met bewonersgroepen constateren we wat belangrijke thema’s zijn die een plek verdienen op de (politieke) agenda. Benieuwd waar we de komende jaren aan werken? Dat lees je in ons meerjarenplan. 

  > Word ook lid van LSA

  Team en bestuur

  Bij een vereniging hoort een bestuur en dat is in het geval van LSA een betrokken groep van zes mensen. Ze houden de vereniging organisatorisch en inhoudelijk op koers. De bestuursleden hebben verschillende achtergronden en expertises in maatschappelijk betrokken organisaties. Door die kennis van de praktijk kunnen ze goed meedenken over het werkprogramma van het LSA, waar teamleden elke dag samen met bewoners de schouders onder zetten. Bestuursleden zijn, net als het team, mensen die door het hele land laten zien waar actieve bewoners voor staan en wat LSA doet.

  Financiering

  LSA kan rekenen op inkomsten en bijdrages van verschillende organisaties. We voeren opdrachten uit en een deel van onze activiteiten wordt gesubsidieerd. We krijgen inkomsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – en soms van andere ministeries. Van landelijke (vermogens)fondsen zoals Oranje Fonds, VSBfonds, Stichting DOEN, Nationale Postcode Loterij krijgen we giften. Gemeenten, overheden, samenwerkingspartners zoals kennisinstituten en andere particuliere organisaties zijn betalende opdrachtgevers van LSA.

  De leden van LSA betalen jaarlijks contributie en we zijn heel blij met steun van Vrienden. Juich je het werk van LSA toe? Word dan ook vriend.

  Op de hoogte zijn

  De nieuwsbrief gaat een keer per maand naar alle lezers. Lees je die ook, dan:

  • Je ontvangt belangrijk nieuws en updates.
  • Word je altijd uitgenodigd voor bijeenkomsten.
  • Mis je geen interessante blogs