Over ons

 • Het LSA is een sterk netwerk van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis! Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen.

   

  Missie

  Wij zijn een netwerk van actieve bewoners. Samen zijn we hard aan het werk om de (lokale) democratie te vernieuwen. Verandering van onderop! We zorgen er samen voor dat bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen sterker en slimmer worden. En een sterk netwerk hebben.

  Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich nemen.  met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

  Financiering

  Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.