Over ons

 • Het LSA is een sterk netwerk van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis! Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen.

  Missie

  Wij zijn een netwerk van actieve bewoners. Met elkaar werken we aan de vernieuwing van (lokale) democratie, aan verandering van onderop! We zorgen er samen voor dat bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen sterker en slimmer worden. Zodat zij hun buurten leuker en krachtiger kunnen maken.

  Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich nemen, met als uitgangspunt dat iedereen talenten en kwaliteiten heeft die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

  Financiering

  Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.

  Samen sterk!