Over ons

 • Het LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. We zijn een vereniging met veel leden uit heel Nederland. Wij bundelen onze kracht, onze stem en we delen kennis. Dit doen we door elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren (zoals BewonersBedrijven en Buurtrechten) en kennis te delen, onder meer via deze website.

  Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten waaraan iedereen kan bijdragen. Buurten waar alle partijen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Waar initiatieven voor de buurt worden gewaardeerd en gefaciliteerd.

  Wij ondersteunen bewonersinitiatief

  Actieve bewoners zorgen voor positieve veranderingen in buurten. LSA bundelt de stem, de kracht en de kennis van ambitieuze actieve bewoners. Samen lopen we voorop in innovatieve projecten waarin bewoners de regie nemen op het gebied van zorg, leefbaarheid, lokale democratie, wijkeconomie en duurzaamheid. Wij werken aan een toekomst waar mensen een beslissende rol kunnen nemen over hun eigen leefomgeving.

  Wij zijn een netwerk van actieve bewonersgroepen. Met elkaar werken we aan de vernieuwing van (lokale) democratie, aan verandering van onderop! We zorgen er samen voor dat bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen sterker en slimmer worden. Zodat zij hun buurten leuker en krachtiger kunnen maken.

  Historie van LSA

  LSA bestaat al 30 jaar. Oorspronkelijk was het netwerk LSA opgezet door een opbouwwerkorganisatie. Het was een netwerk van bewoners uit aandachtswijken. Dit netwerk wilde al snel verzelfstandigden.  Dat is typerend voor de vereniging LSA, het is een netwerk van bewoners die een overtuiging hebben dat verandering van onderop komt. Dat je daar lang niet altijd duur betaalde beroepskrachten bij nodig hebt. Dat je mensen ruimte moet geven zelf te organiseren,  successen te behalen en ja, ook zelf op hun bek gaan. De successen van LSA zijn groots. Kort noemen we een aantal hoogtepunten:

  – de introductie van Asset Based Community Development (ABCD) in Nederland,
  – een bottom-up methode om mensen te activeren (Kan wél!),
  – een bewonersnetwerk met politici (onder meer via Tweede Kamerleden adopteren een wijk),
  – honderden eigen conferenties, leer- en netwerkbijeenkomsten,
  – een systematiek voor het verdelen van bewonersgelden door bewoners  (vouchers voor bewoners –  door minister Vogelaar omarmd en landelijk ingezet),
  – een eigen controlesysteem voor wijkenbeleid (Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie)
  – een onderneming van waaruit bewoners zelf leefbaarheid en wijkeconomie kunnen stimuleren (BewonersBedrijven), ontwikkeld en geïmplementeerd
  – ontwerp en lobby voor buurtrechten, een door bewoners samengesteld pakket aan rechten en stimuleringsmaatregelen om burgers meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving. Ruim 150 gemeenten hebben een vorm van deze buurtrechten nu ingevoerd
  – maar bovenal: al 30 jaar sterke en verbonden bewonersgroepen met kennis, netwerk en sociaal kapitaal

  Financiering

  Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.

  Samen sterk, word lid van LSA!