• Hulpmiddel

Handleiding bestuur

Net als een commercieel bedrijf, moet een bewonersbedrijf of -initiatief geleid worden. Dit doet het bestuur vaak samen met de zakelijk leider. In de praktijk ligt deze verdeling ingewikkelder en lopen de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur soms door elkaar. Om duidelijkheid te geven maakten we een handleiding voor het opzetten van een bestuur.

De verdeling

In theorie komt het hierop neer: het bestuur stelt beleid op en neemt op basis daarvan de strategische beslissingen. De zakelijk leider voert deze beslissingen uit. Het bestuur is dus een essentieel onderdeel van het bewonersbedrijf. We hebben een handleiding gemaakt waarin we tips geven over het samenstellen van een bestuur en de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur. We leggen uit waarom het bestuur het best een afspiegeling van de wijk kan zijn en hoe je bestuursleden werft. Daarna gaan we in op de bestuurlijke taken. Hoe bestuur je een bewonersbedrijf? Denk daarbij aan het kiezen van een ondernemingsvorm, een visie en missie, en het opstellen van een communicatieplan.

Eindverantwoordelijk

Als bestuur ben je eindverantwoordelijk voor het bewonersbedrijf. Je neemt samen alle belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een ANBI-status waardoor giften die je van iemand krijgt, van de belasting afgetrokken kunnen worden. Hierop en ook op het opstellen van statuten gaan we in deze handleiding verder in.