Kennis & informatie

Bestuur

Checklist: Bestuurdersaansprakelijkheid

De meeste BewonersBedrijven kiezen voor een stichting als ondernemingsvorm. In een stichting heeft het bestuur de leiding. Het bestuur maakt alle belangrijke beslissingen en is daar ook ...

Checklist: Visie

Een BewonersBedrijf heeft altijd een visie. Dit noemt men wel eens de ‘stip op de horizon’. De visie van het BewonersBedrijf is wat je met z’n allen wil bereiken. Waar wil je ...

Handleiding: Planmatig Ondernemen

Actieve bewoners hebben veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Handleiding: Bestuur

Actieve bewoners hebben veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Financieringsvormen en verdienmodellen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) brengt verschillende publicaties uit. Deze gaan over wijkondernemingen en zijn ook voor BewonersBedrijven heel interessant. Een ...

Checklist Financiële gezondheid

Checklist om te achterhalen hoe je er financieel voor staat.

Handleiding: Samenwerken

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Handleiding: Organisatiehandboek

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt het LSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Handleiding: Organisatiehandboek

Actieve bewoners hebben veel kennis en veel kennis nodig. Daarom helpt hetLSA met het delen van kennis in handleidingen. De informatie in deze handleiding is geschreven vanuit het perspectief van ...

Omzetten rechtsvorm

Je stichting in een vereniging omzetten, of andersom; waarom zou je dat willen? Antwoord: omdat de stichting met een vereniging wil fuseren. Of omdat gebruikers meer invloed willen dan zij hebben ...

Statuten

De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Maar wat ...

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van je organisatie. In het document neem je praktische regels op over bijvoorbeeld de gang van zaken in je kantine, het bijhouden van ...

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan beschrijf je de achtergrond, de markt, de producten of diensten en de financiële situatie van je wijkonderneming, sociale onderneming, wijkaccommodatie of bewonersbedrijf. ...

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van het BewonersBedrijf. Daarom is het belangrijk om goed voor ogen te hebben wat de verantwoordelijkheden van een vrijwilliger zijn, welke afspraken er moeten ...

Functies en profielen

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van het BewonersBedrijf, stuurt vrijwilligers en personeel, en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van je organisatie wordt nagestreefd. Maar wie ...

Rechtsvorm kiezen

Stichting, vereniging of misschien wel een coöperatie? Je hebt een enthousiaste groep buurtbewoners verzameld met wie je samen een BewonersBedrijf wilt oprichten. Dan sta je voor een belangrijk ...

Doelgroep analyseren en formuleren

Het bestuur van een BewonersBedrijf wil met een gericht aanbod mensen in de stad, de wijk of de buurt bereiken. In de statuten tref je dit aan in de doelen die je je stelt, de functies die je ...

Beleidsvorming

Wat is goed beleid? Hoewel BewonersBedrijven vaak hetzelfde doel nastreven, zijn de verschillen onderling enorm. Die verschillen ontstaan doordat de omstandigheden waaronder elk bestuur moet ...

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, die de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Met de wet wil de overheid bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen ...

BewonersBedrijven

BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen ...

Verzekeringen

Welke verzekeringen móet je afsluiten als BewonersBedrijf? En tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? Op welke premies moet je rekenen? En welke risico’s kun je als BewonersBedrijf zelf dragen? ...

Tevredenheidsonderzoek

Een tevredenheidsonderzoek onder je bezoekers en gebruikers is essentieel voor wie regelmatig behoeftepeilingen houdt in de buurt. Als BewonersBedrijf stem je je beleid af op bijvoorbeeld de ...

Werkgeverschap

Veel BewonersBedrijven hebben, naast vrijwilligers, personeel in dienst. Aan de beslissing om over te gaan tot het aannemen van een professional gaan een aantal belangrijke beslissingen vooraf. ...

Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging of stichting ben je niet aansprakelijk; dat is de vereniging of stichting namelijk zelf. Maar er zijn uitzonderingen op de regel, waarbij individuele ...

Begroting

De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van het BewonersBedrijf. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met ...

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor geld, goederen en/of diensten verstrekt, terwijl het BewonersBedrijf zich in diezelfde overeenkomst verplicht tot het leveren van een ...

Jaarverslag

Met een jaarverslag verschaf je inzicht in het beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De evaluatie is bedoeld voor betrokkenen binnen en buiten het BewonersBedrijf. Maar hoe ziet een goed ...

Gemeentelijk accommodatiebeleid

Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook BewonersBedrijven bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In ...

Bewoners betrekken bij besluitvorming

Wil je BewonersBedrijf echt van de wijk zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen ...