Hoe betrek je jongeren bij je bewonersinitiatief? 4 tips uit de praktijk

 • In het voorjaar 2020 kondigde LSA bewoners de start van een programma rondom het betrekken van jongeren bij bewonersinitiatieven aan. Hard nodig, want jongeren en bewonersinitiatieven kunnen samen veel bereiken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de helft van alle jongeren wel eens vrijwilligerswerk doet en contacten heeft in de buurt. Daarmee zijn jongeren een belangrijk onderdeel van de wijk. Samen met bewonersinitiatieven waar jongeren actief zijn, zijn we wij op zoek gegaan naar manieren om beter samen te werken met jongeren, ze meer te betrekken en ze aan je initiatief te binden. We delen 4 praktijktips voor meer betrokken jongeren bij jouw initiatief.

  Gelijk de diepte in?
  Je vindt de publicatie die we maakten op basis van het traject met verschillende initiatieven met initiatieven hier.  

  Tip 1: Communiceer jong en als jezelf

  René van Indische Buurt TV in Amsterdam heeft ervaring met communicatie met jongeren: “De eerste valkuil waar je niet in moet stappen, is dat je in hun taal gaat spreken. Dat wist ik natuurlijk wel, maar het is toch goed om je nog eens te realiseren dat je jezelf moet blijven. Dat vinden jongeren prima. Ze kennen hun ouders en leraren, allemaal mensen zoals ik. Wat je vooral wel moet doen, is jongeren zelf aan het roer zetten. Maar dan moet je ze eerst bereiken. Dat was niet makkelijk. Inmiddels heb ik geleerd dat je jongeren het beste bereikt, door ze op te zoeken op de media waar ze al zitten, denk aan Tiktok, Instagram, Snapchat, of het populaire Radio FunX. Maak bewegende filmpjes, die ook weer zo mogen verdwijnen. Mijn generatie wil geschiedenis schrijven, maar bij jongeren zit het plezier in het maken zelf. Dus als een filmpje is verdwenen, maak je gewoon weer een nieuwe. Heel verfrissend eigenlijk. En als je dan toch ook op een analoge manier reclame wilt maken onder jongeren, gebruik dan geen posters of flyers, maar stickers. Plak overal stickers en vooral op plekken waar jonge mensen vaak komen. Stickers verzamel je, stickers zet je op Instagram”.

  Tip 2: Ontdek samen waar jongeren blij van worden

  Grace Brok van voetbalvereniging SV Helios uit Deventer begeleid jongeren die stage lopen bij de voetbalclub: “De vrijwilligers die het onderhoud van het pand en het groen voor hun rekening nemen, vonden het in het begin lastig om met jongeren te werken. Zij moeten hun sociale vaardigheden nog ontwikkelen. Je hebt veel smeerolie nodig om iedereen op een lijn te krijgen, zeg ik altijd. Je moet ook vooral blijven uitspreken dat je het vrijwilligerswerk doet voor je omgeving. We werken bij ons volgens The Bettery van huisarts Louis Overgoor. Daarbij ga je uit van wat iemand wél kan en niet van wat iemand niet kan. De vrijwilligers komen uit zichzelf klussen doen. De stagiaires moeten van school bepaalde taken verrichten en werkervaring opdoen. Toch benaderen we beide groepen op dezelfde manier. We stellen iedereen die aan de slag wil, dezelfde vraag: waar word jij nou blij van? Ook bij de stagiaires probeer ik altijd een brug te leggen tussen hun talenten en de werkzaamheden die ze hier kunnen verrichten”. Je kunt jongeren alleen maar bij je initiatief betrekken als je ze vertrouwen geeft en het idee dat ze van betekenis zijn, is de ervaring van Grace. “Soms moet je ze verleiden om te laten zien dat ze ertoe doen. Als een stagiair tegen me zegt dat hij helemaal gek is van videogames spelen, stel ik voor om een keer een groot scherm in het buurthuis op te hangen en een wii-game te doen met ouderen. Dat werkt!”

  Tip 3: Investeer in de jongeren van de toekomst

  De werkgroep Opvoeden & Opgroeien van Dorpscoöperatie Lierop nam deel aan het project Kinderraad van de plaatselijke basisschool. Kinderen vormden werkgroepjes waarin ze zich bezighielden met thema’s als natuur in de omgeving, het verkeer en de zorg voor ouderen. Voorzitter van de werkgroep Geert van den Heuvel: “Daar kwamen zulke nuttige opbrengsten uit dat de werkgroep besloot zich vanaf dat moment vooral te richten op kinderen, dus op de toekomstige jongeren van hun dorp. We blijven ook betrokken bij deze groep en leggen zo hopelijk een goede basis voor de vrijwilligers van de toekomst.”

  Tip 4: Vrijblijvend helpen werkt

  Sociaal ondernemer Chantal Buster raakte geïnspireerd door een lezing van TijdVoorActie, een landelijke beweging die jongeren via lokale vrijwilligersorganisaties enthousiast maakt om hulp te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Chantal werd zo door dat idee gegrepen dat ze samen met gelijkgestemde Désiré besloot in haar woonplaats Zwijndrecht een netwerk van jonge vrijwilligers op te zetten: Stichting Jong Zwijndrecht.
  Chantal begon in het eigen netwerk van haar twee pubers. Ze was aanwezig bij presentaties op middelbare scholen en zocht contact met de kerken en de sportclubs in de wijken. Haar inspanningen hadden resultaat. Een jongere deed eens een klusje, een andere volgde. Inmiddels is er een flinke appgroep en een levendige Facebook-community, waarin mensen een hulpvraag aan jongeren kunnen voorleggen. “Het succes van Jong Zwijndrecht schuilt voor een deel in de vrijblijvendheid van de stichting. De jongeren doen het vrijwilligerswerk graag. Ze willen zich graag nuttig maken en hoeven daar geen vergoeding voor. Maar je moet ze niet dwingen of structurele verplichtingen opleggen. Dat werkt en we doen samen met de jongeren veel mooie activiteiten. En ik zeg altijd: Nee, is niet een heel mooi antwoord, maar het is wel een antwoord,” aldus Chantal.

  Kortom; sluit aan bij het bestaande, ga geen nieuwe dingen ontwikkelen. Kijk naar de activiteiten waar jongeren mee bezig zijn en waar ze energie uithalen. Puzzel samen met ze uit hoe die activiteiten passen in het grote geheel van de wijk of buurt en kijk of je vrijwilligheid en vrijblijvendheid kunt inbouwen.

  Duik dieper

  In de publicatie die wij op basis van de resultaten schreven vind je nog veel meer tips, uitgebreide praktijkverhalen en ook handige links naar meer informatie om van jullie samenwerking met jongeren tot een succes te maken. Lees de publicatie die we maakten op basis van het traject met verschillende initiatieven met initiatieven. 

  Democratie in Actie
  Dit programma over samenwerken en betrekken van jongeren kreeg een plek binnen Democratie in Actie. Dit is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Democratie in Actie werkt aan het versterken, vernieuwen en verbinden van de lokale democratie.

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  De Eindhovense buurtorganisatie Trompstraat 2a vergadert elke maand met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleinschalige ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >