• Standpunt

Met betrokken bewoners de strijd aan tegen eenzaamheid

Door eenzaamheid zijn mensen minder gelukkig en minder gezond. LSA ziet eenzaamheid niet als probleem van het individu, maar als het ontbreken van onderlinge betrokkenheid. We werken daarom aan betrokken buurten waar mensen worden gezien, uitgenodigd worden om mee te doen en hun talenten in kunnen zetten. Bewonersinitiatieven hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen om eenzaamheid in Nederland te verminderen.

Wat willen we bereiken

Bewonersnetwerken zorgen voor sociale banden in de buurt. Ze streven naar inclusieve wijken waar iedereen zijn of haar talenten kan inzetten en een plek heeft. Ze opereren vanuit de leefwereld van de buurt en haar bewoners en organiseren de steun en oplossingen die nodig zijn. Bij hen staat niet het probleem van mensen centraal, maar de mensen zelf. En met de juiste aansporing worden de eenzame mensen van nu de vrijwilligers van morgen. Ook onze leden en onze achterban zijn direct of indirect bezig met het verminderen van eenzaamheid. Maar niet alle initiatieven hebben vanzelfsprekend voldoende kennis en tools om gericht eenzaamheid te bestrijden. We zien dat er onder meer een gebrek aan kennis en kennisdeling is over het ontstaan van eenzaamheid en over gerichte eenzaamheidsbestrijding.

Wat deden we tot nu toe

We vinden dat eenzaamheid een samenlevingsvraagstuk is en dat omzien naar elkaar belangrijke aanvulling vormt op individuele hulpverlening. Daarom helpen we bewonersinitiatieven met kennis en inzicht over het tegengaan van eenzaamheid. En werken we samen met andere partijen voor gerichte lokale aanpakken voor het verminderen van eenzaamheid.

 • 2017 – Zorg voor elkaar

  Zorg voor elkaar is een belangrijk thema voor bewonersgroepen. We brachten hen bij elkaar, wisselden kennis en ervaring uit brachten in kaart waar de kennisvragen liggen. Verminderen van eenzaamheid stond met stip op 1.

 • 2018 – Aansluiting Nationale Coalitie Een tegen Eenzaamheid

  Het ministerie VWS start een actieprogramma om eenzaamheid te verminderen. In de landelijke coalitie laten we ons geluid horen: een belangrijke sleutelrol ligt bij bewonersinitiatieven.

 • 2019 – Start van Betrokken buurten tegen eenzaamheid

  Met financiële steun van het Oranje Fonds, VSBfonds, RCOAK, ZonMW en het Ministerie VWS starten we een project van twee jaar. Hierin leren en ontdekken we met pionierende bewonersinitiatieven, experts en onderzoekers hoe bewonersinitiatieven in de praktijk effectief bij kunnen dragen aan minder eenzaamheid.

 • 2021 – Toolkit Betrokken buurten gelanceerd

  De toolkit Betrokken buurten is bedoeld voor alle actieve bewoners die de verbinding willen leggen met andere buurtbewoners en zo eenzaamheid verminderen of misschien zelfs wel voorkomen. De toolkit oogst veel waardering en wordt opgenomen in het pakket dat alle lokale coalities tegen eenzaamheid krijgen. Hiermee worden alle gemeenten en vele bewonersinitiatieven bereikt.

 • 2021 – Het land in

  We trainden 10 adviseurs om de opgedane kennis over het verminderen van eenzaamheid het land in te brengen. 50 initiatieven in het hele land krijgen hulp bij het ontwikkelen van een aanpak die eenzaamheid vermindert.

 • 2022 – Werkboek

  Alle opgedane kennis en ervaring wordt samen met handige tools en instrumenten gebundeld in een werkboek. Er blijkt namelijk veel behoefte te zijn aan een fysiek naslagwerk. Met gepaste trots is dat vanaf nu voor iedereen te bestellen en te gebruiken.

Wat we nog gaan doen

Dankzij onze inspanningen zien ook gemeenten en professionele organisaties steeds steeds vaker dat bewonersinitiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Een concreet succes is onze geslaagde lobby om buurthuizen tijdens de coronapandemie open te houden.  We hebben daarnaast actief een bijdrage geleverd aan een andere manier van kijken naar eenzaamheid. Mensen die eenzaam zijn hebben niet per se een hulpvraag of zijn kwetsbaar. Ze missen vooral verbinding met anderen. Het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ gaat nog tot 2025 door met het werken aan meer bewustwording over eenzaamheid, het organiseren van maatschappelijk initiatieven voor het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van een lokale aanpak in iedere gemeente. Waarbij we de belangrijke rol die bewonersinitiatieven hierin spelen blijven benadrukken.

Meer weten?

Zelf aan de slag met eenzaamheid? Bestel dan het Werkboek een betrokken buurt zijn, maken en blijven. Vind je het leuk om met andere initiatieven gedachten uit te wisselen over het verminderen van eenzaamheid? Kijk dan eens bij onze leden naar bewonersgroepen bij jou uit de buurt.

Gerelateerd