Bewonerskracht centraal in ‘de 7 van LSA’

 • De bewonerskracht als basis. Dat is in het kort waar we als LSA voor staan. We geloven in de kracht van bewonersgroepen. We zijn trots op al die bewoners die hun krachten bundelen en hun schouders zetten onder inspirerende initiatieven. Van bewonersbedrijven tot zorginitiatieven en van energiecoöperaties tot buurtmoestuinen en bewoners die strijden tegen de eenzaamheid van buurtbewoners.

  Wij maken ons de komende jaren weer volop sterk voor de ondersteuning van deze initiatieven door het delen van kennis, het organiseren van bijeenkomsten en het uitvoeren van projecten. Natuurlijk geven we bewoners een gezamenlijke landelijke stem bij politiek en beleidsmakers voor betere ondersteuning van bewonersinitiatief. En ook de komende jaren werken we weer volop samen met allerlei organisaties die zich ook inzetten om het werk van al die actieve bewoners te versterken.

  Hoe we dat precies gaan aanpakken en welke onderwerpen prioriteit hebben, daar hebben we als team, bestuur en leden afspraken over gemaakt. We delen ze graag met je en houd ons hieraan!

  1.   Kansen voor iedereen

  Steeds meer lijkt het zo te zijn dat waar je bent opgegroeid bepaalt waar je terechtkomt. De ongelijkheid in onze steden neemt toe. Mensen die niet kunnen meedelen in welvaart leven in armoede, de betaalbaarheid van wonen staat onder druk, segregatie in wijken neemt toe en de kloof tussen burger en bestuur groeit. Bewonersinitiatieven helpen ongelijkheid bestrijden. In eerste instantie verzachten ze problemen, maar niet zelden proberen ze ook het perspectief voor buurtgenoten te verbeteren.

  Dat lukt, omdat ze werken aan wijkverbetering mét de mensen in plaats van vóór de mensen. Dat maakt ze anders dan overheden en professionele organisaties. LSA heeft een lange historie in het werken aan kansengelijkheid vanuit ons verleden in de aandachtswijken. We versterken het netwerk van bewonersgroepen die zich hiermee bezig houden. Met en voor hen agenderen we vraagstukken die relevant zijn voor het bieden van gelijke kansen. Het verminderen van kansenongelijkheid krijgt aandacht in elk project van LSA.

  2.   Wijkaanpak, terug van nooit weggeweest

  De wijkaanpak verdween door economische crisis, decentralisaties en veranderingen in de wet. Ook het delen van kennis en ervaring stopte op alle niveaus. Het resultaat; problemen in aandachtswijken stapelden zich snel op. LSA zet samen met partners de wijkaanpak weer op de agenda.
  We willen weerbare wijken waar bewoners meebeslissen over het versterken van hun wijken. Daarbij is samenwerking tussen en met professionals onmisbaar. In die nieuwe wijkaanpak moet ruimte zijn voor het delen van kennis tussen beleid en uitvoering. Er moet worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van aandachtswijken én er moet gekeken worden naar de impact van nieuw en bestaand beleid op deze wijken. In wijkaanpak komt alles wat we doen bij LSA samen. We verbinden actieve bewoners, trekken samen op en behartigen belangen. We maken verschil, juist omdat we de taal van de wijken spreken én vindingrijk zijn in het bedenken van oplossingen.

   

  3.   De kracht van ontmoetingsplekken

  Ontmoetingsplekken zijn onmisbaar  voor sterke veerkrachtige buurten en wijken. Hier komen mensen samen, worden activiteiten bedacht en georganiseerd, hebben verenigingen een uitvalsbasis, kunnen bewonersbedrijven starten om maar een paar functies te benoemen. LSA werkt aan het versterken van ontmoetingsplekken en de actieve bewoners die ze runnen. Dat doen we door het delen van de kennis, het organiseren van trainingen, het vertalen van beleid in praktische handvatten en het belang van deze plekken te agenderen bij de politiek op alle niveaus. Ook blijven we continu aandacht vragen voor de maatschappelijke waarde van deze plekken nu de vastgoedmarkt hoogtepunt na hoogtepunt bereikt. Vastgoedeigenaren willen hier een graantje van meepikken door het vragen van de maximale (huur)prijs. LSA pleit ervoor om de maatschappelijke waarde voorop te stellen in plaats van de marktwaarde.

  4.   Betrokken Buurten zetten mensen centraal

  Wat de beste zorg is, bepalen mensen het beste zelf. Zorgzame buren of buurtnetwerken krijgen veel waardering. Er zijn steeds meer buurtnetwerken en buurtinitiatieven die zorg voor elkaar uitvoeren of regelen. LSA verbindt de doeners. Zij zetten zorgzame buurtnetwerken op, omdat ze kansen zien, hier voldoening uithalen en hun ideeën voor betere zorg willen omzetten in mooie projecten.
  Ze willen de ruimte krijgen om met elkaar te bepalen hoe goede zorg eruitziet. LSA helpt de zorgzame buurten en burennetwerken op verschillende vlakken zoals makkelijker samenwerken, betere toegang tot financiering en het vergroten van het zelfbewustzijn deze initiatieven. Daarbij verbinden beleidsprogramma’s als langer thuis wonen, nieuwe woonvormen, preventie en positieve gezondheid explicieter aan de impact die zoveel bewonersgroepen al bereiken.

  5.   Samen verduurzamen legt nieuwe verbindingen

  Steeds meer bewonersinitiatieven werken samen aan duurzaamheid en de energietransitie.  Samen met hen bouwen wij aan een aanpak die grote kansen biedt voor een ontwikkeling van de wijk en de lokale democratie. We zien de verbinding tussen duurzamer leven en de uitdagingen voor het klimaat niet los van andere vraagstukken die spelen in de wijken, zoals zeggenschap, kansengelijkheid en het versterken van netwerken en gemeenschappen.

  We onderschrijven en verbinden ons aan de klimaatdoelen en aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Op de weg ernaartoe nemen we telkens de wensen, behoeften en kracht van bewoners en hun netwerken als uitgangspunt. De energietransitie zal in iedere wijk, straat en voor iedere bewoner grote impact hebben. Daarom ondersteunen we bewoners die zich inzetten voor een meer duurzame wereld en dragen hun agenda uit bij politiek en bestuur. Ook werken we aan het versterken en verbinden van initiatieven en stimuleren we samenwerking met gemeenten en andere betrokkenen.

  6.   Actieve Bewoners beslissen mee

  Bewonersorganisaties die activiteiten realiseren, verantwoordelijkheid dragen en bepalend zijn in de wijk verdienen zeggenschap en krijgen er mee te maken. Door bijvoorbeeld medevormgeven van beleid, overnemen van diensten van de gemeente, bepalen waar geld heen gaat, hoe invulling gegeven wordt aan een gebouw of stuk groen.

  Deze zeggenschap zoekt ook een organisatievorm bijvoorbeeld in wijkraden, bewonersorganisaties of lokale fondsen. Ook de ontwikkeling en doorontwikkeling van lokale fondsen is een belangrijke manier om te werken aan meer zeggenschap over lokale ambities en geldstromen.
  LSA is sterk in het delen van dit soort aanpakken. We werken actief aan een samenleving waar zeggenschap van actieve bewoners, gemeenschappen en verenigingen veel meer geïntegreerd is in lokaal beleid en processen. Daarom helpen we  bewonersinitiatieven, beleidsmakers en bestuurders  nadenken over hoe dit nog beter kan. We verdiepen en vergroten de impact die we maken onder andere door het verder uitwerken van buurtrechten als vorm van formeel zeggenschap.

  7.    Ondernemende bewonersinitiatieven

  In meer dan 100 wijken zijn bewonersbedrijven actief.  Zij zien kansen en mogelijkheden en verzilveren die voor de buurt. Ze voeren opdrachten uit voor gemeenten en wooncorporaties, exploiteren een wijkrestaurant, verhuren ruimtes en runnen fijne ontmoetingsplekken. Ze stimuleren buurtbewoners om ook ondernemend aan de slag te gaan. Hierdoor worden bewoners zelfstandiger en bepalen hun eigen koers. En die winst? Die vloeit terug in de wijk.

  LSA wilde dat dat collectief ondernemerschap in buurten voet aan de grond kreeg in Nederland. Wij zien dat tussen markt en overheid de gemeenschap een belangrijke derde speler is. Die gemeenschap is nodig om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor taaie maatschappelijke problemen. Dat lukt, omdat bewonersbedrijven altijd werken vanuit de gemeenschap met oog voor de rol van markt en overheid. We zetten in op een stevige uitbreiding van het aantal bewonersbedrijven. Dat doen we door te zorgen voor voor kennis en training. Ook werken we aan innovatie van financiering en lobbyen we voor meer begrip van overheden.

  Laat je horen

  Deze zeven thema’s zijn de komende jaren prioriteit voor het werk van LSA. Ze geven richting aan ons dagelijks werk.
  Wil je meedenken, heb je ideeën of feedback op ons werk? We horen graag van je! Stuur een mailtje naar info@lsabewoners.nl.

  Meld je aan!

  Wil je blijven volgen wat we doen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >