Aanbod

 • Het LSA bundelt kracht en deelt kennis van bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen. Zodat zij hun buurten leuker en krachtiger kunnen maken. Het LSA zet zijn decennialange praktijkervaring graag in om beroepskrachten en bewoners in de wijk te adviseren, ondersteunen en inspireren hoe zij aan kunnen sluiten bij de beweging van onderop. Lees hier wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

  Living Labs

  Steeds meer actieve bewoners organiseren zorg en ondersteuning in hun eigen wijk of dorp, omdat ze iets belangrijks kunnen toevoegen. Veel gemeenten erkennen deze beweging en zoeken naar manieren om dit te faciliteren, bijvoorbeeld via het ‘right to challenge’.

  Aanbieders van zorg en welzijn willen aansluiten bij de lokale energie en zoeken naar mogelijkheden daartoe. Het LSA ziet dat bewonersinitiatieven worstelen met hun positie binnen het sociaal domein. Welke plek nemen zij in naast de gemeente en grotere zorg- en welzijnsaanbieders? Om hun positie te versterken hebben ze belang bij samenwerking met alle organisaties die zich in een wijk met zorg en welzijn bezighouden. In dit lokaal samenspel valt nog veel te winnen. Het gezamenlijke doel is goede zorg voor elkaar in de wijk. Hoe gaan we dat doel bereiken? Het LSA kan de zoektocht naar het antwoord op deze vraag  begeleiden door middel van een Living Lab.

  Lees meer

  Gratis advies voor bewonersinitiatieven

  Omdat bewonersinitiatieven zich op steeds meer gebieden bezig houden, hebben ze ook meer en ingewikkeldere vragen. Soms zijn die vragen niet één-twee-drie te beantwoorden.

  Een vraag als: “Hoe betrek ik meer bewoners bij mijn initiatief?” is een mooi voorbeeld. Je kunt daar een kort antwoord op geven over mond-op-mondreclame, buurtenquêtes en wijkmedia, maar dat is vaak niet voldoende en niet op maat. Ook de vragen “Welke rechtsvorm moet ik kiezen als wijkorganisatie?” of “Hoe maak ik een goed vrijwilligersbeleid?” verdienen tijd en aandacht.

  Daarom heeft het LSA samen met een aantal fondsen  (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven een gratis expert / ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.

  Lees meer