Aanbod

 • Het LSA is de landelijke vereniging van en voor actieve bewonerscollectieven. Het LSA zet zijn decennialange praktijkervaring graag in om gemeenten, beroepskrachten en bewoners in de wijk te adviseren, ondersteunen en inspireren hoe zij aan kunnen sluiten bij de beweging van onderop. Lees hier wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

  Ondersteuning invoering right to challenge

  Steeds meer actieve bewoners organiseren zelf diensten in hun eigen wijk, omdat ze iets belangrijks kunnen toevoegen. Veel gemeenten erkennen deze beweging en zoeken naar manieren om dit te faciliteren, bijvoorbeeld via het ‘right to challenge’, het recht voor bewonersgroepen om de gemeente uit te dagen als zij vinden dat een dienst anders of beter kan. Hoe ver jouw gemeente is maakt niet uit, in elke fase kan het LSA de invoering van het right to challenge ondersteunen.

  Lees meer

  Ondersteuning ABCD-methode / Community Organising

  Het LSA heeft de ABCD-methodiek in 2003 naar Nederland gehaald en vertaald naar de Nederlandse situatie. Nu geven we ondersteuning over ABCD en community organising op maat. De ABCD-methode (Asset Based Community Development) is een – van oorsprong Amerikaanse – aanpak voor het versterken van sociaaleconomisch zwakkere wijken. ABCD wil alle buurtbewoners betrekken, ongeacht leeftijd of herkomst. De methode richt zich op het betrekken van groepen buurtbewoners, ook op hen die onderling weinig contact hebben en vaak buitengesloten worden. Het is tot op de dag van vandaag de leidende aanpak bij het organiseren en mobiliseren van buurten en bewoners.
  Lees meer

  Living Labs Zorg en welzijn

  Steeds meer actieve bewoners organiseren zorg en ondersteuning in hun eigen wijk of dorp, omdat ze iets belangrijks kunnen toevoegen. Veel gemeenten erkennen deze beweging en zoeken naar manieren om dit te faciliteren. Aanbieders van zorg en welzijn willen aansluiten bij de lokale energie en zoeken naar mogelijkheden daartoe. Het LSA ziet dat bewonersinitiatieven worstelen met hun positie binnen het sociaal domein. Om hun positie te versterken hebben ze belang bij samenwerking met alle organisaties die zich in een wijk met zorg en welzijn bezighouden. In dit lokaal samenspel valt nog veel te winnen. Het gezamenlijke doel is goede zorg voor elkaar in de wijk. Hoe gaan we dat doel bereiken? Het LSA kan de zoektocht naar het antwoord op deze vraag begeleiden door middel van een Living Lab.
  Lees meer

  Strategisch advies lokaal sociaal ondernemerschap

  Veel bewonersinitiatieven, gemeenten en sociaal ondernemers houden zich bezig met het creëren van werk in de wijk. Het opzetten van een BewonersBedrijf / wijkonderneming kan helpen om ervoor te zorgen dat niemand aan de kant hoeft te staan. Voor iedereen die erover nadenkt om een BewonersBedrijf te starten, of waar al een BewonersBedrijf actief is, is het relevant om na te denken over de vraag hoe de strategie ten aanzien van deze wijkondernemingen verbeterd kan worden. En ook over welke kansen er liggen voor deze ondernemingen in een veranderende samenleving. Het LSA helpt hier graag bij.
  Lees meer

  Gratis advies voor bewonersinitiatieven: Lerend netwerk

  Omdat bewonersinitiatieven zich op steeds meer gebieden bezig houden, hebben ze ook meer en ingewikkeldere vragen. Soms zijn die vragen niet één-twee-drie te beantwoorden. Een vraag als: “Hoe betrek ik meer bewoners bij mijn initiatief?” is een mooi voorbeeld. Je kunt daar een kort antwoord op geven over mond-op-mondreclame, buurtenquêtes en wijkmedia, maar dat is vaak niet voldoende en niet op maat. Ook de vragen “Welke rechtsvorm moet ik kiezen als wijkorganisatie?” of “Hoe maak ik een goed vrijwilligersbeleid?” verdienen tijd en aandacht. Daarom heeft het LSA samen met een aantal fondsen (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven een gratis expert / ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.
  Lees meer