Conny de Laat

“Welke rol of functie je ook vervult, werk is altijd mensenwerk. Echte verandering vraagt samenwerking van mensen die naast gemeenschappelijke dromen óók van elkaar verschillen. ”

Over Conny

In leven en werk heeft Conny vele uiteenlopende activiteiten en werk gedaan. Al die dingen hebben gemeen dat het altijd gaat om het mogelijk maken dat mensen vanuit eigen kracht kunnen meedoen. Ze houd ervan om situaties vanuit vele kanten te bekijken en met mensen hierover in gesprek te gaan. Het is de kunst ieders talenten, kwaliteiten en drijfveren in te zetten én bereid te zijn om van en met elkaar te leren. Ook, nee júist, als de meningen uiteenlopen. Met haar ervaring vanuit verschillende invalshoeken, staat ze altijd open voor een goed gesprek en denkt en werkt ze graag mee aan concrete oplossingen. Bij LSA bewoners draagt Conny samen met bewoners en collega’s bij aan een samenleving waarin het initiatief van bewoners een belangrijke plek inneemt. In haar werk staat samen zorgen voor sterke verbonden wijken en een levendige democratie centraal.

Aandachtsgebieden

  • Bewonersbetrokkenheid
  • Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
  • Wijkwijzer
  • Zeggenschap en lokale democratie

Trots op

“Ik ben trots als het lukt om samen met anderen aan concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te werken. Oplossingen die we met met de groep bedenken en door ontwikkelen, zodat eigenaarschap en een nieuwe state of mind ontstaan”.

Dromen en drijfveren

“Veel actieve bewoners ervaren zorgen over de continuïteit en de financiering van hun initiatief. Het zou fijn zijn als in het samenspel tussen initiatieven, gemeenten en maatschappelijke partners meer oog is voor elkaars goede intenties én elkaars zorgen. Als dat lukt, kunnen we samen structurele oplossingen voor ad hoc problemen vinden.”