De welkomstcultuur als het DNA van je bewonersinitiatief

 • Een warm welkom creëren in je buurthuis. Hoe doe je dat? DOE DE TEST. En lees 5 tips voor een warm welkom in buurthuis.

  1. Je hebt samen met andere bewoners een ruilwinkel opgezet. Mensen kunnen daar van alles ruilen, van kleding en boeken tot servies en speelgoed voor de kinderen. Hoe zorgen jullie ervoor dat de winkel gaat lopen?
  a) We richten onze winkel heel aantrekkelijk in en stallen geen afgedankte spullen uit, maar alleen maar mooie artikelen. Als mensen zien wat er te halen valt, komen ze vanzelf zelf met mooie spullen.
  b) We hangen samen een groot spandoek voor de deur met de tekst: “Iedereen is hier welkom om spullen te ruilen. Maak jezelf en je buren blij.” Een aantal vrijwilligers gaan bij de deur zitten en we spreken nieuwsgierige voorbijgangers persoonlijk aan, bijvoorbeeld met de vraag: met welk boek zou ik jou nou echt gelukkig maken?

  2. Je werkt in een Speelotheek. Een moeder komt met haar zoontje langs. Ze vertelt dat haar zoontje de laatste tijd zo bang is, omdat er brand in de straat was. Wat doe je?
  a)Ik verwijs de moeder meteen door naar een kinderpsycholoog.
  b)Ik ga een gesprek aan over de brand in de straat en laat het jongetje de prachtige speelgoed-brandweerwagen in de etalage zien.

  3. Je hebt met een team van vrijwilligers een buurthuis geopend en wilt zoveel mogelijk bewoners bij je buurthuis betrekken. Hoe zorg je ervoor dat buurtbewoners komen?
  a) Het belangrijkste doel dat we voor ogen hebben is een welkomstcultuur creëren.
  b) We gaan zoveel mogelijk verschillende activiteiten organiseren.

  4. In je buurthuis hebben alle vrijwilligers een eigen taak. De een kan goed timmeren, de ander is wat socialer en heeft de rol van gastvrouw op zich genomen. Er komt een bewoner voor het eerst kijken. Het is een verlegen man, die wat nors uit zijn ogen kijkt. De vrijwilliger die goed kan timmeren is bezig met een klusje en krijgt de bewoner het eerst in de gaten. Wat te doen?
  a) De timmerman gaat zo snel mogelijk op zoek naar de gastvrouw. Die weet veel beter hoe ze met dit soort bewoners moet omgaan.
  b)De timmerman handelt vanuit de welkomstcultuur van het buurthuis. Hij legt zijn hamer neer en zegt tegen de man: “Wat leuk dat je komt kijken. Ik wilde net even een koffiepauze houden. Wil je ook wat drinken?”

  5. Je wilt met andere vrijwilligers van je buurthuis zorgen dat de kring van mensen die elkaar in de wijk kunnen ontmoeten, groter wordt. Hoe ga je als team van vrijwilligers te werk?
  a) We leggen al onze adresboeken naast elkaar met het plan om zoveel mogelijk sociale contacten te benaderen. De bal gaat dan vanzelf rollen.
  b) We vragen ons als team af hoe we als buurthuis tegemoet kunnen komen aan de zes belangrijkste geluksfactoren voor de mens: 1. Je gekend, gezien en gehoord voelen, 2. Erbij horen, 3. Van betekenis zijn, 4. tot je recht komen, 5. Sociale contacten, 6. Samen dingen doen

  Tel voor de uitslag het aantal punten op

   

  Vraag 1: a = 0 punten; b = 1 punt
  Vraag 2: a = 0 punten; b = 1 punt
  Vraag 3: a = 1 punt; b = 0 punten
  Vraag 4: a = 0 punten; b = 1 punt
  Vraag 5: a = 0 punten; b = 1 punt

  De uitslag

  Heb je 5 punten, dan wordt jouw buurtinitiatief vast een groot succes. Vergeet niet om ervoor zorgen dat mensen zich blijvend welkom voelen. Je wilt natuurlijk graag dat bewoners na een eerste verkennend bezoek blijven terugkomen.

  Zit je score onder de 5 punten, dan heb je vast baat bij onderstaande tips.

  5 tips voor een warm welkom in je buurthuis

   

  1. De welkomstcultuur moet in je DNA zitten

  Het woord welkom komt van het oude Engelse woord: Wilcuma en betekent zoveel als: “de vreemdeling met plezier accepteren”. In die betekenis van het woord is verwelkomen niet alleen goed voor de ander, de vreemdeling in dit geval, maar ook voor ons eigen welzijn. We worden zelf emotioneel rijker als we meer werken aan verwelkomen. Het verwelkomen verschaft ons plezier en verruimt onze horizon.

  Verwelkomen is geen middel om problemen te voorkomen, maar het DNA of anders gezegd, de levensader, van je organisatie. Het doel van een buurtinitiatief is immers dat mensen zich welkom voelen en worden geaccepteerd zoals ze zijn. Mensen accepteren zoals ze zijn, is niet altijd makkelijk, maar als je als buurtinitiatief elke dag blijft werken aan een welkomstcultuur, wordt dat een stuk makkelijker. Activiteiten organiseren is geen doel op zich van een buurthuis. De activiteiten zijn een middel om mensen bij de buurt en elkaar te betrekken, om ze welkom te laten voelen in hun eigen omgeving.

  “Zoals ons lichaam voedsel, water en de rest nodig heeft om te overleven, zo kloppen onze harten alleen als we ons gezien weten door anderen.” – Sophie Sabbage

  2. Werk samen, met alle vrijwilligers, als team aan de welkomstcultuur van je bewonersinitiatief

  De welkomstcultuur draag je uit als team. Probeer daarom alle positieve én negatieve aspecten van je organisatie op tafel te krijgen. Een welkomstcultuur gedijt alleen in een buurthuis met een open sfeer. Zijn er onderling spanningen tussen vrijwilligers, dan is dat al dan niet bewust ook merkbaar voor bezoekers. Kunnen bepaalde vrijwilligers niet goed met elkaar overweg? Probeer als team boven tafel te krijgen wat de oorzaken zijn en wat je eraan kunt doen. Zijn de spanningen al te hoog opgelopen, overweeg dan ook eens om als team een training te volgen, of om een coach te zoeken. Misschien woont er wel een coach in jouw buurt, die zich graag wil inzetten voor de wijk.

  3. Hecht belang aan het kleine gebaar

  Een welkomstcultuur creëer je niet alleen door een manifest met grote woorden op je muur te prikken. Vaak zit de aandacht voor de ander in het kleine gebaar. We kregen vanuit allerlei bewonersinitiatieven tips voor kleine acties. Zorg dat bezoekers van je buurthuis een persoonlijke ontvangst krijgen. Vaak is een glimlach of een persoonlijke begroeting bij de deur al genoeg om mensen over de drempel te helpen. Mensen willen gezien worden. Vertelt iemand iets over zichzelf, zelfs al is het maar heel bescheiden, probeer dan bij het gesprek aan te haken om oprechte belangstelling te tonen. Denk bij het kleine gebaar bijvoorbeeld ook aan naambadges, die de vrijwilligers opspelden. Vraag iemand die koffie bestelt aan de bar naar zijn of haar naam, zodat je iemand de volgende keer persoonlijk kan aanspreken. Zorg ervoor dat je buurthuis ook qua inrichting een open uitstraling heeft en geen donkere gangen en geblindeerde ramen. Zet de deur open als het weer het toelaat. Zorg voor zoveel mogelijk ramen. Voorkom dat je met je rug naar de deur zit, zodat je iemand bij binnenkomst direct een glimlach kan geven. Het kan ook helpen om een geveltuin aan te leggen voor je deur. Het tuintje oogt vriendelijk en uitnodigend. Als je bezig bent met de plantjes, heb je weer grote kans dat voorbijgangers nieuwsgierig komen kijken. Dan kun je weer een praatje maken en van het een komt het ander.

  4. Zorg voor eigenaarschap als groep

  Als je je realiseert dat je de sfeer van het buurthuis als individu kunt maken en breken, ben je eerder bereid om over je eigen schaduw heen te springen. Denk dus niet: ach, mijn inbreng doet er niet zoveel toe, het maakt niet uit of ik wel of niet enthousiast ben. Het teamgevoel is een optelsom van alle individuele inzet samen. Zorg dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de welkomstcultuur van het bewonersinitiatief, of je nu voor of achter de schermen werkt.

  5. Heb het leuk met elkaar

  Tot slot, de leukste opdracht: heb het leuk met elkaar. En dan bedoelen we niet: ga in polonaise de straat op. We bedoelen, voorkom dat je het idee hebt dat je corveediensten draait. Doe leuke dingen, maak plezier en geniet van elkaar en de mooie momenten. Plezier werkt aanstekelijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

  Dit artikel komt voort uit de online bijeenkomst Een warm welkom in je buurthuis; Hoe doe je dat. Lidy Noorman en Birgit Oelkers faciliteerde deze sessie voor LSA en het project Betrokken Buurten.
 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >