Culturele subsidie en sponsoring

 • Een cultureel programma uitvoeren kost geld; vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Daarom boor je andere inkomstenbronnen, zoals giften, subsidies en sponsoring, aan om de begroting sluitend te krijgen.

  Een cultureel programma uitvoeren kost geld; vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Daarom boor je andere inkomstenbronnen, zoals giften, subsidies en sponsoring, aan om de begroting sluitend te krijgen.

  Gelukkig is er geld beschikbaar voor het ontwikkelen van een cultureel programma. De overheid heeft het ontwikkelen en in stand houden van kunst en cultuur hoog in het vaandel staan, terwijl verschillende particuliere fondsen het onderwerp exclusief tot hun werkgebied rekenen.

  Particuliere fondsen

  Wat is een fonds? In de definitie waar wij over spreken gaat het om zogenaamde vermogensfondsen: organisaties die vanuit het rendement van het stamvermogen geld beheren en investeren in goede doelen die aansluiten bij een specifiek onderwerp, in dit geval cultuur. Initiatieven die binnen de doelstelling van een fonds vallen kunnen aanspraak maken op dat geld. Ben je dus een buurthuis met culturele ambities – een tentoonstelling voor lokale kunstenaars realiseren, popartiesten laten optreden, met de jeugd actief werken aan een kunstproject – dan zoek je daarvoor naar fondsen die culturele ontwikkeling als doelstelling hebben.

  Voorbeelden van landelijke en internationale cultuurfondsen zijn het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het BNG Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds21 en de European Cultural Foundation. Ook is het interessant om te kijken naar Lokale Fondsen, een nieuwe beweging in Nederland waarbij lokale investeerders geld steken in projecten die zij belangrijk achten. Voor een compleet overzicht van fondsen in Nederland, raden we je aan om te kijken op Startpagina of in het jaarlijks uitgegeven Fondsenboek.

  Subsidies van overheden

  Verschillende overheden hebben verschillende fondsen beschikbaar voor verschillende kunsten. Zowel op landelijk als lokaal niveau is geld te vinden voor de culturele ambities van je wijkcentrum. Landelijk gaat het om:

  • het Fonds Podiumkunsten, voor activiteiten rondom dans, theater, festivals, muziek en muziektheater;
  • het Fonds voor Cultuurparticipatie, voor vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur;
  • het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, e-cultuur, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips;
  • het Mondriaanfonds, voor beeldende kunst, cultureel erfgoed, galeries, et cetera.

  Ook ondersteunt de landelijke overheid personen en initiatieven die zich bezighouden met film en literatuur, via het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds – interessant wanneer je organisatie bijvoorbeeld mee wil werken aan een film of boek over de (historie van) je wijk. Kijk hier voor meer informatie over het overheidsbeleid op het gebied van kunst en cultuur.

  Gemeenten hebben in de regel ook subsidies voor kunst en cultuur te besteden. Kijk ter illustratie eens op de websites van gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Zwolle. Hetzelfde geldt voor provincies. Informeer bij je eigen gemeente of provincie wat de mogelijkheden en budgetten zijn.

  Je fondsaanvraag

  Om aanspraak te maken op culturele gelden dien je een subsidie- of fondsaanvraag in. Hoe dat in zijn werk gaat verschilt per subsidieverstrekker. “Een goede aanvraag is een aanvraag die voldoet aan de criteria die het fonds opstelt”, aldus expert Johan Hahn. “Als een fonds zegt dat je eerst moet bellen om te overleggen, dan bel je om te overleggen. Als een fonds vraagt om een brief met projectplan, dan stuur je een brief met projectplan.”

  De meeste fondsen gebruiken een vragenformulier op hun website waarop je de gegevens van het project invult. Het visitekaartje van je aanvraag is de begeleidende brief, ook wel aanbiedingsbrief genoemd. Vertel in de aanbiedingsbrief kort:

  • wie je bent
  • wat het project inhoudt
  • wat je vraagt van het fonds
  • wat dit project bijzonder maakt (doelgroep, discipline, locatie, nieuw publiek…)
  • waarom je denkt dat de aanvraag aansluit bij de doelstelling van het betreffende fonds.

  Houd er rekening mee dat de aanvrager in bijna alle gevallen een rechtspersoon moet zijn. Zeker voor net beginnende wijkcentra kan dat een probleem zijn. Lees voor meer informatie het dossierartikel Rechtsvorm kiezen.

  Een aantal tips:

  • Begin met een oriëntatie op de mogelijkheden van verschillende fondsen en het kiezen van diegenen die het meest kansrijk lijken en het beste passen bij je project;
  • Neem voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact op met het fonds;
  • Vraag hoe lang de behandeling van de aanvraag duurt en wanneer de beslissing wordt genomen;
  • Maak de begeleidende brief kort en bondig, aanvullende informatie kan eventueel in een bijlage meegezonden worden;
  • Zorg dat je voor de fondsen goed te bereiken bent. Vermeld dus de naam van de contactpersoon, het correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Zorg bij projecten met een lange tijdsduur voor een voortgangsrapportage;
  • Nodig fondsen uit en houdt ze op de hoogte, ook als ze een aanvraag afwijzen;
  • Stuur naar aanleiding van een honorering altijd een bevestiging en een bedankbriefje;
  • Nogmaals: volg de toekenningsvoorwaarden van het fonds altijd strikt op;
  • Zorg voor een correcte afhandeling. Stuur een eindverslag en een eindafrekening. Bedank het bestuur van het fonds nogmaals in het begeleidend schrijven bij de eindafrekening;
  • Vermeld in je offline en online communicatie de fondsen waarvan je een bijdrage hebt ontvangen;
  • Dien een aanvraag altijd ruim op tijd in. Fondsen subsidiëren namelijk geen tekorten waarvoor achteraf om een bijdrage wordt gevraagd. En houd er rekening mee dat veel fondsen geen dagelijks werkend bureau zijn maar vaak maar een aantal keren per jaar over aanvragen vergaderen.

  Lees ook:

  Sponsoring

  Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Startpagina, Johan Hahn, Stichting Lokale Fondsen Nederland, Rijksoverheid

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >