• Praktijkvoorbeeld

Club Goud verbetert de ouderenzorg met sterke strategie

Club Goud heeft in vijf jaar tijd veel geleerd over wat werkt in de ouderenzorg. Initiatiefnemer Moniek van Daal vroeg aan het Lerend Netwerk van LSA ondersteuning bij het uitwerken van een strategie voor de komende drie jaar.

Geleerde lessen inzetten voor groei

Club Goud is een sociale onderneming die zich ten doel stelt om alle ouderen in Nederland zo lang mogelijk verbonden te houden met de maatschappij. Sinds 2017 ontwikkelt initiatiefnemer Moniek van Daal met inmiddels 7 teamleden concepten die antwoorden geven op allerlei vragen die leven in de ouderenzorg. Zo dacht ze samen met 16 musea na over de vraag ‘Hoe kan je kunst naar ouderen brengen die niet meer mobiel zijn?’ De aanpak die Club Goud bij zo’n vraag hanteert is steevast: veel proberen om te ontdekken wat werkt. Na vijf jaar uitproberen en antwoorden vinden volgde bezinning, zo vertelt Moniek. “We vroegen ons af: hoe kunnen we dat wat we geleerd hebben inzetten om Club Goud groter te maken?” Met die vraag klopte ze aan bij het Lerend Netwerk van LSA Bewoners.

Hoe kunnen we alles wat we de afgelopen vijf jaar geleerd hebben inzetten om Club Goud groter te maken?

Moniek van Daal, Club Goud

Impact maken…

“Het is schaken op twee borden”, zo omschrijft Moniek het werken als sociaal ondernemer. “Aan de ene kant probeer je zoveel mogelijk positieve impact te maken.” Voor Club Goud betekent dat ervoor zorgen dat ouder worden niet langer gepaard gaat met het niet meer mee (kunnen) doen in de samenleving. Daarvoor moet de zorg voor ouderen veranderen. De ouderenzorg is heel complex geworden en dus moeten er veel antwoorden komen. Club Goud wil zoveel mogelijk kennis verzamelen en die op zoveel mogelijk plekken in Nederland inzetten.

…én financieel gezond blijven

“Aan de andere kant speelt ook steeds de vraag: ‘voor wie levert onze aanpak wat op en wie moet er voor de gemaakte impact betalen?’” De aanpak van Club Goud levert veel kennis op, maar zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de waarde die gecreëerd wordt wat ongericht is. En dat maakt het lastig om de vraag wie er voor de gemaakte impact moet betalen te beantwoorden. Toch is het nodig om ook daarop een antwoord te vinden, stelt Moniek. “Een gezonde sociale onderneming heeft een sterk financieel hart.”

Het is een uitdaging om zoveel mogelijk positieve impact te maken én financieel gezond te blijven.

Moniek van Daal, Club Goud

Duidelijke koers

In het project Lerend Netwerk worden maatschappelijke initiatieven met een ontwikkelvraag gekoppeld aan een expert uit het netwerk van LSA Bewoners. Moniek werd gekoppeld aan Njord Pattiasina. Hij heeft ruime ervaring als directeur en adviseur in de wereld van startups en sociale ondernemingen. Njord stelde Moniek drie vragen: ‘Wat vond je de afgelopen 5 jaar leuk om te doen?’, ‘Wat heeft goed gewerkt?’ en ‘Wat wil je absoluut meenemen?’. De gesprekken daarover leidden tot een heldere koers voor de komende 3 jaar met een duidelijk jaarplan en jaarbegroting. Moniek is er erg blij mee: “Zonder Njord waren we nog niet zover gekomen. “

Sterke ambitie

Moniek kan door de hulp van Njord nu heel helder verwoorden wat de ambitie van Club Goud is. “Wij willen een landelijke innovator zijn op het gebied van ouderenzorg. Het gevoel dat je ergens bij hoort en onderdeel uitmaakt van de maatschappij is essentieel voor mensen.”Het leren blijft daarbij een belangrijk thema. Moniek: “Als je impact wil maken, moet je ook het effect van je inspanningen meten.”

De hulp vanuit het Lerend Netwerk heeft gezorgd voor een heldere koers voor de komende 3 jaar met een duidelijk jaarplan en jaarbegroting.

Moniek van Daal, Club Goud

Drie projecten

Club Goud vergroot het gevoel van ‘erbij horen’ met drie projecten. “Het eerste gaat over cultuurparticipatie, waarbij ouderen met kunst en cultuur in contact worden gebracht. In een tweede project staat communitybuilding centraal. We versterken de relatie tussen ouderen en de buurt en tussen vrijwilligers en ouderen.” Het derde project is netwerkontwikkeling. Moniek legt uit hoe dat werkt. “We werden benaderd door een woningcorporatie die de leefbaarheid wilde versterken, maar niet zelf activiteiten wilde organiseren daarvoor. En het ROC zocht stageplaatsen voor studenten. Vanuit Club Goud ontwikkelden we een duurzame samenwerking waarbij leerlingen studentmentor van een oudere worden.”

Hernieuwde focus

Deze duidelijke koers, uitgewerkt in een sterke ambitie en binnen drie projecten, levert Club Goud veel op. “Als team weten we nu waar we in het grotere geheel naartoe werken. Daardoor kunnen we veel gerichter waarde creëren en impact maken. Alles wat we er de afgelopen vijf jaar in gestoken hebben begint zich nu uit te betalen.” Ook voor Moniek zelf is er iets veranderd. “Mijn werk is nu beter gestructureerd en ik ervaar meer rust. Ik vind veel leuk en heb altijd veel ideeën. Door de duidelijke focus kan ik veel beter beslissingen nemen over wat we wel en niet doen.”

foto-club-goud-nijmegen

Over Club Goud

Moniek van Daal studeerde communicatiewetenschap. Ze vond het altijd al leuk om dingen op te zetten en startte zo haar eigen communicatiebureau. In die snelle en commerciële wereld miste ze soms de sociale kant. Die vond ze in vrijwilligerswerk op een zorglocatie voor ouderen. Daar ontdekte ze dat het hebben van sociaal contact voor veel ouderen steeds lastiger wordt. Met Club Goud maakte ze het in 2017 haar missie om ouderen zich zo lang en zoveel mogelijk betrokken te laten voelen bij onze maatschappij. Maar liefst 19.465 ouderen deden tot nu toe mee aan 43 projecten met 903 vrijwilligers op 343 locaties.

Club Goud

Meer lezen