• Hulpmiddel

Samenwerking tussen bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie

Als je actief bent in een buurt, kom je elkaar hoe dan ook tegen als bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie. Met elkaar samenwerken gaat niet altijd vanzelf goed. Lees hier hoe je samen kan werken aan betere samenwerking.

Op reis

Vijf lokale coalities van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties gingen samen op reis. Om samen te leren en hun samenspel te verbeteren. Dit reisverslag laat zien dat beter samenwerken niet iets is van ‘dat regelen we wel even’. Wij leerden dat het belangrijk is om het kleine en het menselijke te herkennen, om te bouwen aan relaties en om wie je als persoon bent. Laat ons reisverslag je inspireren.

Thema’s die aan bod komen in het reisverslag Over stromen gesproken:

  • Druppels maken de golf – Heb ook aandacht voor kleine momenten en veranderingen.
  • Alles wat stroomt veranderd – Samenwerken in en aan de buurt is veranderlijk.
  • De onderstroom – Ga op zoek naar de onderstroom en naar de schuurplekken.
  • Samen in het bootje – Leer samen te werken om dezelfde richting uit te gaan.
  • Het anders zijn dan je reisgenoten – Zoom regelmatig in en uit om de ander én je eigen wereld te zien.
  • Oog voor elkaar – Wordt echte buurtgenoten, heb aandacht voor elkaar en vraag hoe het gaat.
  • Ontdek je persoonlijke veranderkracht – Wat durf je aan te gaan in een samenwerking.
Cover-infographic-1-300x282

Over stromen gesproken

De 5 coalities die samen op reis gingen zijn Apeldoorn, Horst aan de Maas, Utrecht, Wageningen en Voorst. Lees hier het reisverslag, van een ontdekkingstocht naar de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties. Het is een interactief pdf boordevol linken naar artikelen, podcasts en filmpjes.

Download Over stromen gesproken