Contenttypes

Elke pagina op de website is een contenttype. In totaal gebruiken we er 9 op de website. Op deze pagina lees je welke contenttypes er zijn en hoe je de juiste kiest. De uitleg van elk contenttype wordt voorafgegaan door een vraag. Kun je de vraag met ja beantwoorden? Dan is dit het contenttype dat je nodig hebt. Kun je bij meerdere contenttypes de vraag met ja beantwoorden? Dan probeer je vermoedelijk 2 pagina’s in 1 pagina te stoppen en moet je er dus 2 pagina’s en 2 verschillende contenttypes van maken.

1. Uitleg

Ga je een begrip, fenomeen, wetten en regels of een ander onderwerp uitgebreid uitleggen op de pagina zelf? Dan is het uitleg. De belangrijkste vraag die je moet beantwoorden is wat iets is en wat je er als bewonersinitiatief mee moet. Let op: is er een nieuw boek of publicatie over een bepaald onderwerp? Dan is dat het contenttype boek, essay of rapport. Op de pagina ga je namelijk in op die publicatie en niet op het onderwerp zelf.

2. Tips

Geef je een serie korte en enigszins vrijblijvende adviezen over een onderwerp? Dan zijn het tips. Zorg ervoor dat tips ook echt concreet toe te passen zijn en niet te vaag of abstract. In dat laatste geval kan iemand er weinig mee. Tips zijn niet volgordelijk. Zijn bepaalde adviezen wel volgordelijk? Dan is het een stappenplan.

3. Stappenplan

Geef je in een aantal concrete volgordelijke stappen aan hoe iets moet? Dan is het een stappenplan.

4. Praktijkvoorbeeld

Laat je zien hoe een bewonersinitiatief een probleem of vraagstuk in de praktijk heeft aangepakt of opgelost? Dan is het een praktijkvoorbeeld. Een praktijkvoorbeeld kan volledig beschrijvend zijn of deels beschrijven en deels gebaseerd op een interview. Maak je gebruik van een interview? Zorg dan dat je de vragen verwerkt in de alinea’s en geen vragen als koppen gebruikt. Wissel beschrijvingen en antwoorden van vragen af. Dan leest het meer als een verhaal en dat leest prettiger.

5. Hulpmiddel

Bied je een document of applicatie aan die iemand helpt bij het uitvoeren van een taak? Dan is het een hulpmiddel. Een hulpmiddel is iets dat je kunt doen of downloaden. Denk aan een checklist, voorbeelddocument, handboek of tool.

6. Opinie

Geef jij of iemand anders je mening over een specifiek onderwerp of stelling? Dan is het een opinie. Het is geen neutrale informatie. Iemand anders kan heel anders over hetzelfde onderwerp denken. Een opinie kan zijn geschreven als een column of blog in de ik-vorm en kan in sommige gevallen ook een interview zijn.

7. Essay, rapport, boek

Is er een publicatie uit  en kun je die downloaden? Dan is het een essay, rapport of boek. Aan dit contenttype is altijd een download verbonden.

8. Standpunt

Neemt LSA stelling in over een maatschappelijk onderwerp of kwestie? Dan is het een standpunt. Een standpunt vertegenwoordigt de opinie van LSA op een bepaald onderwerp. Hier legt LSA uit hoe ze over een onderwerp denken, waarom ze ergens voor staan, wat ze in de lobby al hebben bereikt en nog van plan zijn te gaan doen.

9. Oproep

Is er een project, onderzoek of ander evenement en zoek je bewonersinitiatieven om mee te doen? Dan is het een oproep. Een oproep is eigenlijk nieuws, maar dan specifiek voor het oproepen om mee te doen met een project of onderzoek.

10. Nieuws

Is er iets actueels te melden dat van voorbijgaande aard is? Dan is het nieuws. Nieuws is content waarvan je op voorhand al kan zeggen dat het over een bepaalde periode verouderd is. Is jouw nieuws heel erg lang houdbaar? Dan is het geen nieuws. Kies in dat geval een ander contenttype.