BewonersBedrijven

 • BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen hun buurt economisch, fysiek en sociaal helpen ontwikkelen.

  BewonersBedrijven ontstaan van onderaf: op initiatief van bewoners. Ze zijn onafhankelijk en werken samen met anderen wanneer dat past in hun activiteiten. Ze verwerven inkomsten door projectsubsidies, exploitatie van gebouwen, activiteiten, deelnemersbijdragen en bijdragen uit fondsen. BewonersBedrijven verdienen zoveel mogelijk hun eigen geld en komen daardoor losser te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners hebben de bestuurlijke leiding en zij beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden.

  Basisprincipes

  BewonersBedrijven werken volgens een aantal basisprincipes. Deze zijn afgeleid van de principes van de Engelse Community Enterprises. Het BewonersBedrijf:

  • Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zichzelf herkennen
  • Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en winst vloeit terug naar de wijk en komt niet bij private personen terecht
  • Is geïnitieerd door (komt voort uit) bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door bewoners
  • Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.

  Geld verdienen met je BewonersBedrijf

  Volgens de basisprincipes kan een BewonersBedrijf geld verdienen en als maatschappelijke organisatie winst maken. Het geld dat verdiend wordt, wordt echter nooit aan personen uitgekeerd, maar geïnvesteerd in de eigen wijk. Bijvoorbeeld door projecten of activiteiten te organiseren. Het LSA raadt BewonersBedrijven sterk aan om een beroepskracht in te huren die financiële kansen ziet en grijpt, een zogeheten zakelijk leider. Deze beroepskracht zal in dienst werken van het BewonersBedrijf.

  Wat doen BewonersBedrijven?

  Er bestaat geen blauwdruk van een BewonersBedrijf; elke buurt is uniek. Het ene BewonersBedrijf legt zich toe op het vergroten van de economische kansen van de bewoners, bijvoorbeeld door een meubelmaakopleiding te geven waarbij de gemaakte meubels verkocht worden om daarvan de meubelmaker te betalen. Het andere BewonersBedrijf houdt zich bezig met het duurzamer maken van de buurt, weer een ander richt zich op de sociale cohesie; sommige BewonersBedrijven houden zich bezig met een mix van verschillende activiteiten. Een BewonersBedrijf kan dus ook prima een buurthuisfunctie vervullen in de wijk.

  Bron: BewonersBedrijven.nl, BB8924, Locality

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >