Hulp bij zoektocht naar rechtsvorm voor bewonersinitiatief

 • Het LSA heeft met de fondsen Stichting DOEN, VSBfonds en KNHM een lerend netwerk opgezet. Ondernemende bewonersinitiatieven die in hun groei tegen complexe problemen aanlopen, koppelen we aan een expert uit dit netwerk, zij kunnen met de adviezen en hulp een concrete stap verder zetten. Hoe belangrijk en nodig dat is ondervond Patrick Hoogenbosch van onze leden DeBlauweWijkEconomie uit Arnhem. Zij kregen ondersteuning van Karen Anne Hüpler van KAeP NOTARIS in het maken van de juiste keuze voor een rechtsvorm. In een kort interview delen ze hun ervaringen.

  Kan je meer vertellen over DeBlauweWijkEconomie en het BuurtGroenBedrijf?

  Patrick: “DeBlauweWijkEcnomie is een bewonersinitiatief in het Spijkerkwartier in Arnhem. We streven een circulaire inclusieve wijkeconomie na. Dit doen we door maatschappelijke bedrijfjes te starten. Een eigen verdienmodel is hierbij van belang om voldoende middelen te realiseren zodat wij kunnen doen wat wij leuk en goed vinden voor de wijk. Een van de spinoffs van dit initiatief is het BuurtGroenBedrijf. Hierin werken we samen met aantal partners zoals de gemeente Arnhem, verschillende kennisinstellingen en bedrijven.
  Als buurtbewoners willen wij meer groen in onze wijk, zodat we fijn en gezond met elkaar kunnen leven. Groen in de wijk is erg belangrijk; het vangt fijnstof, zorg voor verbinding, heeft impact op je geestelijke gezondheid en zorgt voor ontspanning. De rol van het BuurtGroenBedrijf is het ontwikkelen van nieuw of meer groen samen met bewoners. Hierbij helpen wij met de aanleg en het onderhoud of nemen dit desgewenst volledig over.”

  Met welke vraag kwamen jullie bij het netwerk terecht?

  Patrick: “Omdat er meerdere aspecten aan het BuurtGroenBedrijf hangen, bijvoorbeeld ondernemerschap, verschillende partners en het betrekken van wijkbewoners, waren we op zoek naar de juiste juridische entiteit voor het initiatief. Je hebt natuurlijk de standaardvormen als de stichting, vereniging, coöperatie, BV, maar er is meer mogelijk dan je denkt binnen deze rechtsvormen. Het is lastig te doorgronden wat er precies kan en die kennis hebben wij niet in huis. Vind daar ook maar eens de juiste expert voor die snapt wat wij willen!”

  Als buurtbewoners willen wij meer groen in onze wijk, zodat we fijn en gezond met elkaar kunnen leven!

  Karen Anne vult aan: “Deze zoektocht zie ik bij veel ondernemende bewonersinitiatieven. Ze zijn er niet in thuis en steken veel tijd in het onderzoeken van de mogelijkheden, schrijven soms al statuten helemaal uit. Ik adviseer: klop sneller bij een notaris aan! Er lekt vaak te veel energie naar dit soort zaken, energie die beter ingezet kan worden voor de dingen waar jullie warm voor lopen.”

  LSA heeft jullie in contact gebracht met KAeP NOTARIS. Hoe ging dat verder?

  “We hebben een prettig eerste gesprek gehad, de notaris snapte waar we heen wilden en stelde ons de juiste vragen. Bijvoorbeeld: hoe willen jullie partners in het project betrekken en hoe wil je die ook op de lange termijn betrokken houden? Hoe wil je dat iedereen zeggenschap heeft en hoe regel je het financieel? We kwamen tot de conclusie dat er verschillende doelgroepen zijn die ook andere belangen hebben bij het BuurtGroenBedrijf.”

  Karen Anne: “Dit zijn inderdaad de vragen die essentieel zijn voor een goed en snel resultaat. Dus in plaats van nadenken over de juiste rechtsvorm, welke statuten en reglementen en hoe dat allemaal op papier moet komen, kun je beter nadenken over wat je wilt met elkaar. Wat is jullie doel, wie zijn de betrokkenen en welke rollen vervullen ze, waar willen jullie naar toe en welke inspraak is er nodig? Dát zijn de vragen die je moet beantwoorden, daarna kan een notaris je verder helpen met de vormen en mogelijkheden.”

  Welk advies hebben jullie gekregen?

  Patrick vertelt: “Al pratend kwamen we uit op een Stichting met deelnemersraad. Je wenst slagvaardigheid, maar ook dat bepaalde groepen mee kunnen beslissen in de koers van de stichting. We hebben het nu zo vorm gegeven dat er vier deelnemersgroepen zijn: wijkbewoners uit het Spijkerkwartier, betrokkenen niet uit het Spijkerkwartier, bedrijven en ondernemers, partners in het bedrijf. Per deelnemersgroep kunnen we bepalen: wat is hun rol in de stichting, hoe regel je inspraak, wat is de bijdrage aan inkomsten en hoe delen we informatie.”

  En bedenk: statuten en reglementen zijn er om jullie werk te ondersteunen en niet andersom!

  “Dit geeft ons de vrijheid om voor de verschillende deelnemers andere afspraken te maken naar ieders wensen van betrokkenheid. De notaris heeft voor ons de statuten gemaakt met daarin de vier deelnemersgroepen genoemd. We buigen ons nu over de precieze afspraken per deelnemersgroep.”

  Karen Anne merkt op: “Ik zie regelmatig dat niet alle betrokken partijen zijn geïnteresseerd in de volledige inspraak die leden hebben in een vereniging. Als je democratische principes binnen je club belangrijk vindt, kan dat meestal ook worden vormgegeven binnen een stichting. De keuze van het juiste bestuursmodel is daarbij van groot belang. In veel situaties kunnen taken en bevoegdheden op maat worden vastgelegd in statuten of reglementen. Vaak werkt dat in de dagelijkse  praktijk wat efficiënter dan bijvoorbeeld een vereniging waarbij iedereen volledige inspraak heeft. En bedenk: statuten en reglementen zijn er om jullie werk te ondersteunen en niet andersom!”

  Hoe hebben jullie de samenwerking met de notaris ervaren?

  Patrick: “Als heel prettig. Wij merken dat de meeste specialisten niet snappen wat de ambities zijn van ondernemers in de nieuwe economie. In deze notaris vonden we een fijne sparringpartner, ze stelde de juiste vragen en snapte onze insteek. Ik heb geleerd; beknibbel niet op een kwalitatief goede notaris. Het is een cruciaal document voor je bedrijfsvoering en dat wil je in de basis goed geregeld hebben.”

  Karen Anne besluit: “Goed om te horen, ik vond het zelf ook erg leuk om te doen. Nogmaals, klop vooral sneller aan bij een notaris die veel werkzaamheden verricht voor publieke- en maatschappelijke organisaties! Dan volgt er ongetwijfeld een goed advies dat past bij jullie situatie.”

  Heb je ook een ingewikkelde vraag over jullie rechtsvorm of een andere vraag waar je niet uitkomt? Laat het ons vooral weten! We gaan onverminderd door met het koppelen van experts uit ons netwerk aan ondernemende bewonersinitiatieven met een vraag. Lees meer over het lerend netwerk. Deelname is gratis. Mail naar marieke.boeije@lsabewoners.nl

 • Meer van onze leden

  Bewonersbedrijf Malburgen

  Bewonersbedrijf Malburgen

  In de Arnhemse wijk Malburgen nam het BewonersBedrijf Malburgen een voormalig verzorgingstehuis in beheer. Dit ...

  Lees meer >
  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >