• Uitleg

Culturele subsidie en sponsoring

Een cultureel programma uitvoeren kost geld. Vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Daarom boor je andere inkomstenbronnen, zoals giften, subsidies en sponsoring, aan om de begroting sluitend te krijgen. Gelukkig is er geld beschikbaar voor het ontwikkelen van een cultureel programma. De overheid heeft het ontwikkelen en in stand houden van kunst en cultuur hoog in het vaandel staan, terwijl verschillende particuliere fondsen het onderwerp exclusief tot hun werkgebied rekenen.

Cultuurfondsen

Zoek naar fondsen die culturele ontwikkeling als doelstelling hebben. Voorbeelden van landelijke en internationale cultuurfondsen zijn het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het BNG Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds21 en de European Cultural Foundation. Daarnaast hebben verschillende overheden een aantal fondsen beschikbaar voor verschillende kunsten. Landelijk gaat het om:

 • Fonds Podiumkunsten. Voor activiteiten rondom dans, theater, festivals, muziek en muziektheater.
 • Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, e-cultuur, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips.
 • Mondriaanfonds. Voor beeldende kunst, cultureel erfgoed, galeries, et cetera.

Gemeentelijke subsidies

Gemeenten hebben in de regel ook subsidies voor kunst en cultuur te besteden. Kijk ter illustratie eens op de websites van gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Zwolle. Hetzelfde geldt voor provincies. Informeer bij je eigen gemeente of provincie wat de mogelijkheden en budgetten zijn.

Tips voor een succesvolle fondsaanvraag

 • Oriëntatie. Begin met een oriëntatie op de mogelijkheden van verschillende fondsen en het kiezen van diegenen die het meest kansrijk lijken en het beste passen bij je project.
 • Neem vooraf contact op. Neem voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact op met het fonds. Vraag hoe lang de behandeling van de aanvraag duurt en wanneer de beslissing wordt genomen.
  Maak de begeleidende brief kort en bondig. Aanvullende informatie kan eventueel in een bijlage meegezonden worden.
 • Wees goed bereikbaar. Zorg dat je voor de fondsen goed te bereiken bent. Vermeld dus de naam van de contactpersoon, het correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Hou de voortgang bij. Zorg bij projecten met een lange tijdsduur voor een voortgangsrapportage.
 • Hou contact. Nodig fondsen uit en houdt ze op de hoogte, ook als ze een aanvraag afwijzen. Stuur naar aanleiding van een honorering altijd een bevestiging en een bedankbriefje.
 • Zorg voor een correcte afhandeling. Stuur een eindverslag en een eindafrekening. Bedank het bestuur van het fonds nogmaals in het begeleidend schrijven bij de eindafrekening.
 • Communiceer over de fondsen die je ondersteunen. Vermeld in je offline en online communicatie de fondsen waarvan je een bijdrage hebt ontvangen.
 • Dien een aanvraag altijd ruim op tijd in. Fondsen subsidiëren namelijk geen tekorten waarvoor achteraf om een bijdrage wordt gevraagd. En houd er rekening mee dat veel fondsen geen dagelijks werkend bureau zijn maar vaak maar een aantal keren per jaar over aanvragen vergaderen.

 Gerelateerd