• Praktijkvoorbeeld

SMOA zoekt ondersteuning bij fondsenwerving

Glen Leeuwin is voorzitter van en drijvende kracht achter de Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA). Om de activiteiten te kunnen blijven financieren vroeg SMOA ondersteuning bij de fondsenwerving aan het Lerend Netwerk van LSA Bewoners.

Op zoek naar middelen

Door activiteiten en evenementen te organiseren brengt SMOA Almeerders van verschillende generaties bij elkaar en vergoot zo hun ontwikkelkansen. Hoe je die organisatie aanpakt weet de stichting na 15 jaar als geen ander. Maar het financieren van alle activiteiten en evenementen wordt steeds lastiger, vertelt Glen. “Als je een organisatie hebt met doelstellingen zoals de onze, dan moet je ook de middelen hebben om die doelstellingen te verwezenlijken.” Met andere woorden: er moet geld zijn om alles wat SMOA doet te kunnen financieren. Dus is het zaak om fondsen en sponsoren enthousiast te maken voor de plannen. Fondsenwerving dus. Hoe je dat goed kunt aanpakken, vroeg Glen aan het Lerend Netwerk van LSA Bewoners.

Hoe kunnen we bij SMOA beter worden in het werven van fondsen en sponsoren?

Glen Leeuwin, voorzitter van Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA)

Groei door succes

SMOA organiseert onder andere het jaarlijkse Lumiéreparkfestival, WK Flevoland en Festival of the Drum. Veel van deze festiviteiten zijn klein begonnen en steeds groter en succesvoller geworden. Zo is het Lumiéreparkfestival begonnen als straatfeest. Nu beslaat het festival het hele park; er zijn verschillende podia, sportvelden en een kinderdorp. Het WK Flevoland begon als een kleinschalige voetbalwedstrijd waarbij enkele Almeerse teams van verschillende nationaliteiten tegen elkaar speelden. Nu doen in totaal 30 teams mee.

Hoge kosten

De organisatie van deze activiteiten kost veel geld, vertelt Glen. “Voor een festival is al snel 40.000 euro nodig. Het Lumiéreparkfestival is teruggegaan van meerdaags festival naar één dag. Maar met minder geld krijgen we het niet georganiseerd.” Het is SMOA gelukt om het VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Almere en het Oranje Fonds te betrekken bij de activiteiten. “Maar om groter te worden en Almeerders de juiste ondersteuning te kunnen blijven bieden in de wijken waarin we werken, zijn meer middelen nodig.”

Vaardigheden, kennis en mensen nodig

Op het gebied van fondsenwerving loopt SMOA tegen drie problemen aan. Allereerst ontbreekt het de stichting aan de juiste vaardigheden. “Ik ben echt een doener, maar geen goede schrijver”, legt Glen uit. Ten tweede ontbreekt het SMOA aan mankracht om veel tijd te steken in het schrijven van goede financieringsaanvragen. En het vinden van goede vrijwilligers op dit gebied is erg lastig. Tenslotte mist de stichting de nodige kennis. Bijvoorbeeld over wat fondsen van een aanvraag verwachten. “Zo hebben we voor het Mondriaan Fonds een heel mooi plan geschreven. Toch werd dat afgewezen omdat het plan in hun ogen niet uitgebreid genoeg was.”

We missen de vaardigheden, kennis en mankracht om goede plannen te schrijven.

Glen Leeuwin, voorzitter van SMOA

Meedenken en scherpere plannen

In het project Lerend Netwerk worden maatschappelijke initiatieven met een ontwikkelvraag gekoppeld aan een expert uit het netwerk van LSA Bewoners. Glen werd gekoppeld aan Boris Franssen. Boris houdt zich bezig met het adviseren van non-profit organisaties, sociale ondernemingen en fondsen op het gebied van strategie, financiering en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen deze organisaties. “In een periode van ongeveer één maand hebben we meerdere keren met Boris gesproken”, blikt Glen terug. “Tijdens die gesprekken heeft hij met ons meegedacht over de fondsenwerving en meegeholpen met het aanscherpen van onze plannen.”

Kennis en vaardigheden

De gesprekken met Boris hebben vooral meer vaardigheden en kennis opgeleverd, vindt Glen. “We hebben geleerd om duurzaam te denken. Een belangrijke les daarbij is dat als we plannen maken, we er zelf ook kritisch naar moeten kijken.” Toch blijft een belangrijke vraag, over de mankracht, nog onbeantwoord. “Dat is de vraag wie er daadwerkelijk kan helpen met het werven van fondsen en sponsoren. Ik zou eigenlijk wel behoefte hebben aan een wat langduriger ondersteuning of cursus zodat we de fondsenwerving zelf kunnen gaan doen.”

Toekomst

De komende jaren zou SMOA haar activiteiten graag willen opschalen. Glen denkt daarbij aan een eigen ruimte en het verder professionaliseren van de evenementen. “Daardoor kunnen we nog meer mensen bereiken. En dat is nodig, om als serieus alternatief gezien te worden voor de activiteiten van bijvoorbeeld de – met veel publiek geld gefinancierde -welzijnsorganisaties.” Als eerste stap daar naartoe werkt de stichting aan het verkrijgen van de ANBI status. “Daarmee kunnen financiers hun gift aan SMOA aftrekken van de belasting. Zo krijgen we hopelijk meer geld van sponsoren en fondsen”, besluit Glen.

“De ondersteuning vanuit het Lerend Netwerk heeft meer kennis over en vaardigheden in fondsenwerving opgeleverd.”

Glen Leeuwin van SMOA

teaser afbeelding SMOA

Over Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA)

SMOA is ruim 15 jaar geleden ontstaan op initiatief van buurtbewoners uit de Almeerse Filmwijk. De stichting richt zich vooral op kansarme en minderbedeelde Almeerders. SMOA biedt jongeren vormen van vrijetijdsbesteding en een platform om hun talenten te laten zien. Voor ouderen worden activiteiten georganiseerd die zorgen voor betrokkenheid bij en sociale cohesie in de buurten. Glen Leeuwin is vanaf het begin voorzitter van het bestuur en de drijvende kracht achter de stichting. Samen met twee medebestuursleden en enkele adviseurs en vrijwilligers voeren ze alle activiteiten uit. Glen is gepensioneerd. Tijdens zijn werkzame leven was hij onder andere jongerenwerker bij Youth for Christ. In 2019 werd hij vanwege zijn verdiensten voor Almere onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

SMOA