• Tips

Betrek jongeren bij je initiatief met deze 6 tips

Jongeren betrekken bij je bewonersinitiatief is hard nodig. Want jongeren en bewonersinitiatieven kunnen samen veel bereiken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de helft van alle jongeren wel eens vrijwilligerswerk doet en contacten heeft in de buurt. Daarmee zijn jongeren een belangrijk onderdeel van de wijk. We delen 6 tips om jongeren te betrekken bij en te binden aan jouw initiatief.

1. Blijf jezelf

Ga je niet hip zitten doen. Daar prikken jongeren zo door heen. René van Indische Buurt TV in Amsterdam had dat ook snel door: “De eerste valkuil waar je niet in moet stappen, is dat je in hun taal gaat spreken. Dat wist ik natuurlijk wel, maar het is toch goed om je nog eens te realiseren dat je jezelf moet blijven. Dat vinden jongeren prima. Ze kennen hun ouders en leraren, allemaal mensen zoals ik. Wat je vooral wel moet doen, is jongeren zelf aan het roer zetten. Maar dan moet je ze eerst bereiken.

2. Zoek ze op media waar ze al zitten

In eerste instantie vond René het lastig is om jongeren te bereiken. Hij leerde dat je niet de media waar je zelf vertrouwd mee bent daarvoor moet inzetten, maar dat je ze moet zoeken op de plek waar ze al zitten. “Inmiddels heb ik geleerd dat je jongeren het beste bereikt, door ze op te zoeken op de media waar ze al zitten, denk aan Tiktok, Instagram, Snapchat, of het populaire Radio FunX. Maak bewegende filmpjes, die ook weer zo mogen verdwijnen. Mijn generatie wil geschiedenis schrijven, maar bij jongeren zit het plezier in het maken zelf. Dus als een filmpje is verdwenen, maak je gewoon weer een nieuwe. Heel verfrissend eigenlijk. En als je dan toch ook op een analoge manier reclame wilt maken onder jongeren, gebruik dan geen posters of flyers, maar stickers. Plak overal stickers en vooral op plekken waar jonge mensen vaak komen. Stickers verzamel je, stickers zet je op Instagram”.

3. Laat ze hun motivatie vinden

Grace Brok van voetbalvereniging SV Helios uit Deventer begeleidt jongeren die stage lopen bij de voetbalclub. Niet elke stagiaire die ze ontmoet is even gemotiveerd: “De vrijwilligers die het onderhoud van het pand en het groen voor hun rekening nemen, vonden het in het begin lastig om met jongeren te werken. Zij moeten hun sociale vaardigheden nog ontwikkelen. Je hebt veel smeerolie nodig om iedereen op een lijn te krijgen, zeg ik altijd. Je moet ook vooral blijven uitspreken dat je het vrijwilligerswerk doet voor je omgeving. We werken bij ons volgens The Bettery van huisarts Louis Overgoor. Daarbij ga je uit van wat iemand wél kan en niet van wat iemand niet kan. De vrijwilligers komen uit zichzelf klussen doen. De stagiaires moeten van school bepaalde taken verrichten en werkervaring komen opdoen.” Vrijwilligers en stagiaires staan er dus niet met dezelfde motivatie in. “Toch benaderen we beide groepen op dezelfde manier. We stellen iedereen die aan de slag wil, dezelfde vraag: waar word jij nou blij van? Ook bij de stagiaires probeer ik altijd een brug te leggen tussen hun talenten en de werkzaamheden die ze hier kunnen verrichten”.

4. Geef ze vertrouwen

Je kunt jongeren alleen maar bij je initiatief betrekken als je ze vertrouwen geeft en het idee dat ze van betekenis zijn, is de ervaring van Grace. “Soms moet je ze verleiden om te laten zien dat ze ertoe doen. Als een stagiair tegen me zegt dat hij helemaal gek is van videogames spelen, stel ik voor om een keer een groot scherm in het buurthuis op te hangen en een wii-game te doen met ouderen. Dat werkt!”

5. Begin al op de basisschool

De werkgroep Opvoeden & Opgroeien van Dorpscoöperatie Lierop nam deel aan het project Kinderraad van de plaatselijke basisschool. Kinderen vormden werkgroepjes waarin ze zich bezighielden met thema’s als natuur in de omgeving, het verkeer en de zorg voor ouderen. Voorzitter van de werkgroep Geert van den Heuvel: “Daar kwamen zulke nuttige opbrengsten uit dat de werkgroep besloot zich vanaf dat moment vooral te richten op kinderen, dus op de toekomstige jongeren van hun dorp. We blijven ook betrokken bij deze groep en leggen zo hopelijk een goede basis voor de vrijwilligers van de toekomst.”

6. Hou het vrijblijvend

Chantal en Désiré zetten in Zwijndrecht een netwerk van jonge vrijwilligers: Stichting Jong Zwijndrecht. Het startpunt van het netwerk waren de 2 pubers van Chantal zelf. Daarnaast zocht ze contact met middelbare scholen, kerken en sportclubs. Haar inspanningen hadden resultaat. Een jongere deed eens een klusje, een andere volgde. Inmiddels is er een flinke appgroep en een levendige Facebook-community, waarin mensen een hulpvraag aan jongeren kunnen voorleggen. “Het succes van Jong Zwijndrecht schuilt voor een deel in de vrijblijvendheid van de stichting. De jongeren doen het vrijwilligerswerk graag. Ze willen zich graag nuttig maken en hoeven daar geen vergoeding voor. Maar je moet ze niet dwingen of structurele verplichtingen opleggen. Dat werkt en we doen samen met de jongeren veel mooie activiteiten. En ik zeg altijd: Nee, is niet een heel mooi antwoord, maar het is wel een antwoord,” aldus Chantal.

Gerelateerd

jongeren betrekken bij je initiatief

Publicatie ‘Jong en actieve bewoner’

In deze publicatie vertellen 6 bewonersinitiatieven over werken met jongeren. Lees hun waardevolle tips, informatie over het toepassen van de ABCD-methode en communicatie met jongeren.

Download de publicatie