• Oproep

Maak de buurt levensloopbestendig met BuurtSaam

Het programma BuurtSaam start in februari 2024 met 2 trajecten om bewoners, gemeenten en andere organisaties te helpen om met elkaar de buurt levensloopbestendiger te maken. Zijn jullie een bewonersinitiatief die zich bezig houdt met ‘goed oud worden in de buurt’? Zijn jullie daarover al in gesprek met de gemeente en organisaties zoals woningbouwcorporaties of welzijnsorganisatie? Dan kan het programma BuurtSaam jullie misschien een goede duw in de rug geven!

Langer thuis wonen

Onze buurten zijn lang niet altijd gebouwd met het idee dat we daar oud worden. Toch is dat wel steeds meer de bedoeling. De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen. Gemeenten hebben de opdracht gekregen om dit mogelijk te maken. Dat betekent dat we met een andere blik naar de inrichting van de buurt moeten gaan kijken. Want, als je huis veel trappen heeft hoe zorg je er dan voor dat je fit genoeg blijft om die trappen op te kunnen lopen? En is de route naar de supermarkt wel geschikt voor een rolstoel of rollator?

Seniorvriendelijke buurt

Hoe kijk jij naar je buurt? Is jouw buurt seniorvriendelijk? Vind je het geschikt om te blijven wonen als je ouder wordt? Kan je er bijvoorbeeld makkelijk wandelen, ook als je minder mobiel wordt? Kennen mensen elkaar? Zijn er plekken die uitnodigen om even in gesprek te zijn met iemand? Is het veilig in je buurt of wordt je zo uit je sokken gereden door het verkeer? En ‘s avonds? Voel je je veilig of is het onheilspellend donker?

Doe mee met BuurtSaam

Willen jullie hier over nadenken? Er zijn twee manieren om mee te doen in het project BuurtSaam:

  • Ontwerpend onderzoek
    Je kunt je aanmelden voor een ontwerpend onderzoek. Architecten van het College van Rijksadviseurs gaat samen met jullie, bewoners, gemeente en buurtorganisaties in een aantal lokale bijeenkomsten de buurt onderzoeken naar de mogelijkheden om de omgeving anders te ontwerpen waardoor het fijner ouder worden is in de buurt. Er is ruimte voor 6 buurtinitiatieven om mee te doen. Als jullie worden uitgekozen om me te doen, zetten wij als LSA bewoners onze expertise in om jullie positie als bewoners en jullie kennis en ideeën over de buurt te versterken. Samen zorgen we ervoor dat jullie inbreng goed op de ontwerptafel komen.
  • De Werkplaats
    Het traject Werkplaats (bij Platform31) heeft als doel om samen met andere bewonersinitiatieven, gemeenten en organisaties aan het werk te gaan met de eigen lokale doelen en plannen voor leefbare, sociale en inclusieve wijken. Je gaat werken vanuit ABCD en gaat aan de slag met het opstellen van een buurtagenda. Dit traject gaat vooral over uitwisselen van kennis en ervaringen en elkaar inspireren.

Meld je aan samen met de gemeente

Denk je dat dit programma jullie eigen activiteiten rond ‘goed oud worden in de wijk’ in de buurt kan versnellen en kan concretiseren? Meld je dan snel aan! Om deel te kunnen nemen moet je je aanmelden samen met de gemeente.

Meer weten?

Je kunt altijd contact opnemen met Mirjam Karsten via mirjam@mirjamkarsten.nl of Marieke Koot via marieke@lsabewoners.nl. Zij vertellen je graag meer of denken met je mee welk traject het best aansluit bij jullie situatie.