• Oproep

Samen met je buren verduurzamen? LSA kan jullie koppelen aan ervaren procesbegeleider

Een ervaren procesbegeleider die een tijdje met jullie meedenkt, hoe fijn is dat! We zien steeds meer bewonersgroepen die in hun straat, buurt of dorp samen hun huizen willen verduurzamen. Samen is leuker, makkelijker en vaak ook goedkoper. Maar, waar begin je? Hoe praat je hierover met je buren? En hoe kom je tot verduurzamingsmaatregelen die voor zoveel mogelijk bewoners in jullie buurt interessant zijn?

Met het programma Buurtenergie kan LSA bewoners bewonerscollectieven die (willen) werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen koppelen aan een ervaren procesbegeleider. Deze persoon kan jullie ondersteunen in het proces om te komen tot gezamenlijke verduurzamingsmaatregelen in de buurt. Het is iemand die met jullie een plan maakt, het proces kent, meewerkt en adviseert. Het is ook mogelijk om zelf een procesbegeleider aan te dragen uit jullie eigen collectief. Iets voor jullie? Via onderstaand formulier kan je een aanvraag indienen.

LSA vindt dat iedereen in Nederland mee moet kunnen doen in de energietransitie. Samen werken aan verduurzaming van de woningen in je buurt draagt daaraan bij. Daarom ondersteunen wij bewonerscollectieven die zich inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige energietransitie.

Intervisie bijeenkomst 14 sept 1

Voor wie?

  • Een groep bewoners die samen stappen willen zetten in het verduurzamen van hun huizen.
  • Jullie mogen een bestaande organisaties zijn, zoals een buurthuis, straatvereniging of energiecoöperatie. Ook een nieuwe groep enthousiaste buurtbewoners kan een aanvraag indienen.
  • Voor LSA bewoners staat inclusiviteit voorop. Bewonerscollectieven die werken aan verduurzamingsmaatregelen die voor zoveel mogelijk buurtbewoners interessant zijn, krijgen voorrang in dit programma.
  • Collectieven die een bredere ambitie hebben en een rol willen pakken in de energietransitie in hun buurt of wijk kunnen ook een aanvraag indienen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van diensten voor de buurt, organiseren van zeggenschap, bijdragen aan WijkUitvoeringPlannen of toe willen groeien naar een ondernemende organisatievorm, zoals een wijkbedrijf of energiegemeenschap.

Moet het bewonerscollectief hiervoor betalen?

Nee, jullie hoeven niet te betalen voor de begeleiding. Wel vragen we jullie onderdeel te worden van de LSA energie community. In de community wisselen we samen met andere deelnemers kennis uit over wat we leren in deze processen.

Deelname is meer dan alleen procesbegeleiding

Deelname aan het programma levert meer op dan alleen hulp van een procesbegeleider op. Als je een aanvraag doet, krijg je naast uren procesbegeleiding (aantal is afhankelijk van je vraag) ook hulp uit de LSA community van energiecollectieven uit het hele land. Je krijgt toegang tot nieuwste kennis en ervaringen over verduurzaming in wijken via workshops en intervisie. Door kennis te delen uit eigen praktijk kan je hieraan ook zelf een actieve bijdrage leveren.

Heb je nog vragen?

De informatie over het LSA Buurtenergie programma zullen we komende tijd verder aanvullen. Heb je vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen. Neem dan contact op met Annerike Hekman of Maartje Huttenhuis.

Vraag een procesbegeleider aan: