Annerike Hekman

“De energietransitie is een kans om betrokkenheid en invloed van bewoners in hun buurt te vergroten”

Over Annerike

Met haar ruime expertise in energietransitie en duurzaamheid, haar betrokkenheid en haar brede interesse zet Annerike zich met hart en ziel in voor een inclusieve energietransitie. Ze ziet altijd mogelijkheden en staat voor een energietransitie waar iedereen aan mee kan doen. Haar analytisch denkvermogen maakt haar een prettige gesprekspartner en haar betrokken persoonlijkheid zorgt ervoor dat ze zowel actieve bewoners als meer politieke stakeholders aan zich weet te bevinden.

Aandachtsgebieden

  • Inclusieve energietransitie
  • Toegankelijkheid van energie besparen
  • Lokale democratie
  • Energietransitie als hefboom voor brede wijkontwikkeling

Trots op

“Ik ben er elke keer weer trots op als we bewoners bij elkaar weten te brengen en aan de slag kunnen laten gaan. Het inspireert mij dat zij elkaar inspireren op dat soort momenten. Bijvoorbeeld bij de energie-meet-ups, de uitwisseling rond inclusieve energietransitie, maar ook door onze betrokkenheid bij buurtprocessen zoals in Bospolder-Tussendijken, De Nude of Hollands Kroon waarbij bewoners succesvol samenwerken met overheden, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en andere partijen. Het BuurtBespaarBudget is ook een van de mooie successen, het is gebaseerd op de kracht van bestaande netwerken en fysieke laagdrempelige ontmoetingsplekken zoals buurt- en dorpshuizen. Door deze kracht te benutten motiveert het een groep actieve bewoners die nog niet veel met het thema energie bezig waren,”

Dromen en drijfveren

“Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in een inclusieve energietransitie. Deze diverse rollen zorgen wijkontwikkeling in brede zin. Ze verdienen een volwaardige positie bij verduurzamingsvraagstukken op wijkniveau. Te vaak worden initiatieven niet serieus genomen, bewust op afstand gehouden of past het collectieve denken niet in regelgeving en subsidies. Eigenlijk zouden initiatieven met een druk op de knop standaard rond de tafel moeten zitten als er beslissingen over hun buurt worden genomen. Verandering komt alleen vanuit de mensen die in de buurt wonen. De energietransitie draagt niet alleen bij aan zeer noodzakelijke verduurzaming van alle woningen, het is ook een kans om betrokkenheid en invloed van bewoners in hun buurt te vergroten”