• Nieuws

Samen met bewoners aan de slag in Stationsgebieden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidie toegekend van 120.000 euro aan het plan om de leefbaarheid van stationsgebieden te verhogen en deze plekken een meer maatschappelijke, verbindende rol voor de buurt te laten hebben. LSA schreef mee aan een plan van Vereniging Station Lokaal (VSL) van initiatiefnemer Michel Lintermans, de drijvende kracht achter stationspark Deurne en Jos van Wegen van Coopnet. Het plan past goed binnen de Stationsagenda 2040 van het ministerie waarin ze meer ruimte bieden aan lokale initiatieven op stations.

Vereniging Station Lokaal

Projectleider van LSA, Vincent Jacobs legt uit wat het project precies inhoudt: “We willen graag een actieve community opzetten die bestaat uit (groepen) bewoners, ondernemers, organisaties en de lokale overheid die met elkaar samenwerken aan projecten in de omgeving van een treinstation die ten goede komen aan de buurt. Deze groepen hebben vaak behoefte aan aan deskundige ondersteuning, faciliteiten, de juiste contacten, de weg vinden in wet- en regelgeving, het verbinden, bij elkaar en actief houden van bewoners (en andere partijen) en het onderhouden van contacten met relevante partijen. Met Vereniging Station Lokaal hebben we een een mooi netwerk om hen hierbij te helpen”.

Belangrijke knooppunten

Het ministerie, NS Stations en ProRail presenteerden op 9 februari de toekomstvisie op stations. Deze agenda is opgesteld omdat de bijna 400 treinstations belangrijke knooppunten zijn in steden, waar dagelijks bijna één miljoen mensen gebruik van maken. Niet alleen om de trein te nemen naar een ander station, maar ook om te verblijven.

Subsidie voor lokale initiatieven

Volgens het ministerie hebben stations ook vooral een maatschappelijke functie. Daarom werd in een eerder stadium al 120.000 euro subsidie toegekend aan VSL. Dat bedrag is bedoeld zodat de vereniging een landelijk netwerk kan oprichten waarin initiatiefnemers en experts kennis kunnen uitwisselen, over het inrichten van maatschappelijk initiatieven op of rondom een station. Momenteel hebben zo’n negentig maatschappelijke initiatieven al tijdelijk of permanent een plek gekregen op stations door heel Nederland.

Taallessen en spoorwegmuseum

Voorbeelden hiervan zijn station Kapelle-Biezelingen, waar vrijwilligers Nederlandse taallessen geven, Schin op Geul waar het kleinste spoorwegmuseum van Nederland huist, en Deurne waar vrijwilligers een stationspark verzorgen.

Werken jullie ook aan de omgeving van het station? Meld je aan

Is jullie initiatief ook bezig om de stationsomgeving in jullie woonplaats leefbaarder, groener of aantrekkelijker te maken? En kunnen jullie extra ondersteuning gebruiken? Meld je dan aan bij Vereniging Station Lokaal of neem contact op met Vincent Jacobs.