Over LSA bewoners

Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Wij delen onze kennis en bundelen onze kracht! Lees op deze site hoe! Meer info >

Actueel

Evenementen

  • Marieke Koot

    Veel kennis over informele zorg en bewonersinitiatieven, samenwerking tussen gemeente, instellingen en bewonersinitiatieven, kennisdeling door creatieve werkvormen

  • Vereniging Bewonersorganisatie Blijdorp

  • Petra van Duynhoven

  • Thijs van Mierlo

    Directeur. Veel kennis over Buurtrechten, lokale democratie, zelfbeheer, community building (ABCD), omgevingswet, wijkaanpak, energietransitie

  • Paul de Bruijn

  • Stichting Circulo

Uitgelicht

Sluit je aan bij het LSA!

12/06/2017 | Pleuni Koopman

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is een vereniging van en ...

Lees meer >

Nieuws

Video: Wat zijn BewonersBedrijven?

15/08/2016 | Pleuni Koopman

Wat is een BewonersBedrijf? Dat zie je in dit filmpje. De beelden zijn ...

Lees meer >

Nieuws

Omgevingswet: laat mooie beloftes niet uitdraaien op teleurstelling!

14/11/2017 | Pleuni Koopman

Er komt een nieuwe wet die veel mooie beloftes doet, actieve bewoners ...

Lees meer >

Leerzame deelsessie ‘Zorg begint bij de burger’ over praktijkervaringen van zorgcoöperaties @repolis_fsw. Welke (toekomstige) rol hebben zorgcoöperaties vanuit bestuurlijk perspectief? @ESSB_Erasmus #repolis2018 https://t.co/qX1UyGsjJb

Marlies Meijer: In krimpregio’s springen burgerinitiatieven in het gat dat overheden laten vallen. Nederland is geval apart: wij houden van beleid maken, ook t.a.v. het mobiliseren van burgers. Een verbindend ambtenaar is cruciaal. En: frustraties zijn universeel... #repolis2018

Duurzaamheid #burgerinitiatieven kan worden versterkt door als gemeente hun diensten af te nemen ipv subsidie te geven, aldus Malika Igalla @EUR_BSK. Initiatieven in volwassenheid kunnen spontaniteit verliezen. Hoe bevorder je hun adaptief vermogen? #repolis2018

Lokaal samenspel

Meer samenwerken dan uitdagen

20/06/2018 | Thijs van Mierlo

Zelfstandig onderzoeker in woord en daad, Maurice Specht schreef een essay ...

Lees meer >

Blog

Gods eiland is eigendom van bewoners

25/07/2017 | Pleuni Koopman

Een eiland zonder gemeentebestuur, zonder criminaliteit, maar met lange ...

Lees meer >