LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

BewonersBedrijven

Logo LSA BewonersBedrijvenHet LSA begeleidt sinds 2012 bewonersgroepen die samen willen ondernemen in een BewonersBedrijf. Een collectieve sociale onderneming in handen van bewoners om hun wijk te verbeteren. Bekijk ook de projectwebsite: www.bewonersbedrijven.nl.

 

Op verschillende plekken in Nederland zetten bewoners een onderneming op om hun wijk economisch, fysiek en sociaal te verbeteren. Het LSA begeleidt bewoners hierbij, bijvoorbeeld door mee te denken over het ondernemingsplan en vragen te beantwoorden. Ook verzamelt het LSA zoveel mogelijk kennis en ervaringen vanuit BewonersBedrijven. Deze kennis verspreiden we op de website www.bewonersbedrijven.nl en tijdens bijeenkomsten.

 

Losser van subsidiegevers

Deze BewonersBedrijven verdienen zo veel mogelijk hun eigen geld en komen op deze manier losser te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners besturen de BewonersBedrijven en zij beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden.

 

Startkapitaal

Het LSA heeft van de Nationale Postcodeloterij en van Aedes Fonds Werken aan Wonen geld ontvangen waarmee het de BewonersBedrijven een startkapitaal kan schenken.

Meer informatie over dit experiment vind je op de projectsite: www.bewonersbedrijven.nl.