• Uitleg

Wat is de wijkaanpak?

Al sinds de Tweede Wereldoorlog investeren Nederlandse overheden om verval van wijken te voorkomen en de leefbaarheid te vergroten. Wat is een wijkaanpak precies? We leggen het uit.

Meerdere uitdagingen

Een ‘wijkaanpak’ (‘wijkenaanpak’ of een ‘gebiedsgerichte aanpak’) is een samenhangende aanpak gericht op het verbeteren van de leefsituatie van bewoners in een buurt of wijk. Vaak zijn in deze wijken meerdere dingen aan de hand. Op sociaal gebied, zoals armoede of werkloosheid. Daarbovenop zijn er vaak ook uitdagingen in de fysieke ruimte, denk aan veel leegstand.  Een wijkaanpak is nodig wanneer de opgaven in een wijk of buurt zo ernstig of omvangrijk zijn, dat een extra gebiedsimpuls nodig is naast alle reguliere activiteiten en interventies van betrokken bewoners en professionele partijen.

Aan de slag

Ook zonder wijkaanpak verhuurt de woningcorporatie huizen, onderhoudt de gemeente de openbare ruimte en ondersteunen zorgorganisaties cliënten. In een wijkaanpak worden meerdere opgaven in de betreffende buurt of met elkaar verbonden. Binnen een wijkaanpak worden er vaak voor een bepaalde periode (financiële) afspraken gemaakt tussen organisaties, overheden en als het aan ons ligt ook met bewoners. Samen gaan ze aan het werk om gerichte beleidsmaatregelen, projecten en interventies uit te voeren om de wijk nieuw leven in te blazen en er een fijne plek van te maken voor en met alle bewoners.

Samenwerken en loslaten

De grote uitdaging bij het werken met zoveel organisaties en bewoners  is om samen te werken én los te laten. Het gaat er vooral om dat betrokken partijen hun eigen taak zo goed mogelijk uitvoeren, en daar waar nodig afstemming zoeken met andere partijen. En het betekent verder kijken dan de eigen doelstellingen. Uit de praktijk weten we dat dit lastig is. LSA helpt bewoners en professionals die samen aan de slag zijn om hun wijk te verbeteren om juist de samenwerking te laten slagen. Dat doen we door het delen van kennis en ervaringen.

wijkwijzer logo website

Meer lezen over de wijkaanpak?

Wil je meer te weten komen over de wijkaanpak of heb je behoefte aan handvatten om een wijkaanpak te maken? We werken samen met verschillende partijen in Wijkwijzer.

Ga naar wijkwijzer.org

Gerelateerd