• Rapport

De lessen van bewoners in gebiedsprocessen

“Whatever the problem, community is the answer”. Een veelzeggend citaat van de Amerikaanse onderzoeker Margaret Wheatley. Of zoals directeur van LSA Bewoners Thijs van Mierlo zegt: “Ik ken weinig succesvolle voorbeelden van een gebiedsontwikkeling, waarbij de gemeenschap niet betrokken is.” LSA werkte in opdracht van het programma Democratie in Actie aan een publicatie over de lessen die bewoners initiatieven leerden over deelnemen aan maatschappelijke gebiedsontwikkeling.

Bewoners verdienen plek in proces

Met de introductie van de omgevingswet komt er in potentie ook meer ruimte voor bewoners om zich te mengen in beslissingen over de publieke ruimte. Bewonersinitiatieven verdienen een plek in de uitvoeringsagenda van de omgevingswet. Zij steken vaak enorm veel energie en tijd in projecten om hun leefomgeving te verbeteren. Goede samenwerking tussen bewoners, lokale overheden en andere organisaties is essentieel en verdient extra aandacht.

In het rapport lees je de belangrijkste lessen.

Zes initiatieven leren samen

Elk initiatief is vanuit hun eigen rol bezig met maatschappelijke gebiedsontwikkeling.

 • Spoorpark Tilburg, een burgerinitiatief dat samen met de gemeente en het waterschap zorgt voor het beheer van het Spoorpark.
 • Delfshaven Coöperatie, is een bewonersinitiatief uit Rotterdam dat zich bezig houdt met community building, welzijnsinitiatieven en energietransitie.
 • De Stelling Badhoevedorp, die zich bezighoudt met het creëren van een groene buffer in en om het dorp
 • Stichting WIJD die werkt aan de versterking van het leefmilieu van de westelijke IJsseloever in Deventer
 • SPARK, dat staat voor SamenlevingsPARK. Een concept voor stedelijk samenleven in het Haagse stadsdeel Escamp
 • Moerwijk coöperatie, een actieve bewonersorganisatie, bedrijf en platform om al dan niet samen met de gemeente onderwerpen te agenderen en werkzaamheden uit te voeren.

Bouwstenen voor succes

Eén van de betrokken experts bij dit leertraject was Frans Soeterbroek. Hij vertelt over de belangrijke bouwstenen voor succes: “Maatschappelijke gebiedsontwikkeling is te divers en te contextgebonden voor een stappenplan dat voor iedereen werkt. Er zijn in elk geval vijf belangrijke bouwstenen.”

 • Bewoners hebben misschien minder toegang tot kennis en informatie, maar brengen hun eigen deskundigheid in.
 • Bewoners hebben vaak te maken met een overheid die het lastig vindt de sturing uit handen te geven.
 • Waak ervoor dat je dat je geen verlengstuk wordt van het beleid van de gemeente.
 • Beweeg mee met de systeemwereld. Zorg voor een dialoog met wijkmanagers. Verbind je met meerdere partijen. Niet alleen de gemeente, maar ook corporaties, welzijnsorganisaties, ontwikkelaars en andere collectieven.
 • Stel in gesprekken met verschillende partijen je eigen voorwaarden.
maatschappelijke gebiedsontwikkeling

Download de publicatie Maatschappelijke gebiedsontwikkeling

Ben je betrokken bij maatschappelijke gebiedsontwikkeling en ben je benieuwd wat andere bewoners hiervan leerden?

Download het rapport