Vriend van LSA worden

 • Je draagt de beweging van actieve bewoners een warm hart toe. Een sterk netwerk van en voor bewonersinitiatief is onmisbaar. LSA zorgt voor kennisdeling, ontmoeting en innovatie. Als Vriend juich je dat toe en steun je ons met een klein bedrag per jaar.

  Wat bereiken we dankzij jouw financiële bijdrage?

  Het Vriendengeld krijgt een mooie bestemming. Dankzij jouw bijdrage kunnen we onafhankelijker van financiers innovatieve projecten ontwikkelen. De beweging van bewonersinitiatieven is sterk en kan verder groeien door te vernieuwen, te innoveren en nieuwe methodes toe te passen in de praktijk. Zo kunnen we nog beter de luis in de pels zijn. Dat is nog steeds nodig om bewoners vol in positie te krijgen. We staan pal achter bewoners die hun buurten kleur geven. Sommige leden kunnen grote stappen zetten als ze net wat extra support krijgen van LSA. Dankzij jouw gift hebben we meer ruimte voor die ruggensteun.

  “Ik merk dagelijks hoe belangrijk goede ondersteuning is voor bewoners”

  Vrienden van LSAPatricia Braat coacht actieve bewoners, gemeenten en andere professionele organisaties. “Ik merk dagelijks hoe belangrijk goede ondersteuning is voor bewoners. Ze willen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen wijk, buurt of van een maatschappelijke onderneming. Het LSA verricht een hele belangrijke rol omdat ze de deskundigheid van bewoners vergroten, netwerkbijeenkomsten organiseren en de belangen van actieve bewoners in de politiek behartigen. Ik ben er dan ook trots op om als vriend van het LSA deze prachtige organisatie financieel te ondersteunen.

  “Doordat ik vriend ben van het LSA voel ik mij nog steeds nauw betrokken”

  “Ik draag het LSA een warm hart toe. Ik ben al tien jaar bekend met deze geweldige vereniging, waarvan enkele jaren als bestuurslid. Doordat ik vriend ben van het LSA voel ik mij nog steeds nauw betrokken. Het is echt alsof ik nog steeds aanwezig ben bij de verschillende bijeenkomsten die LSA organiseert. Bijeenkomsten die een positieve draai geven aan alle transities in de wijken,’ vertelt Maria Pronk-Yigit.

  Ik word ook vriend van het LSA

  Als vriend van het LSA ondersteun ik hét landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties en BewonersBedrijven.