Marte Kappert

“Bewegend tussen de werelden van bewoners en stadmakers, overheid en ontwikkelaars werk ik al 20 jaar aan gelijkwaardiger samenspel rond maatschappelijke opgaven”

Over Marte

Marte werkt als verkenner en plekmaker aan het realiseren van betekenisvolle verbindingen en veerkrachtige plekken. Met focus op het versterken van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Op eigen kracht, verbonden aan LSA bewoners en als associate partner bij Dietz, Strategie en Communicatie. En, Marte weet ook wat het is om zelf als initiatiefnemer te werken aan je eigen buurt en wijk. Ze was de afgelopen jaren actief voor een tijdelijke gebiedsontwikkeling in Rotterdam en bestuurder en bondgenoot van Delfshaven Coöperatie.

Aandachtsgebieden

  • Samenwerkingen beter en slimmer maken
  • Faciliteren van veranderprocessen
  • Democratische vernieuwing
  • Inclusieve energietransitie
  • Gebiedsontwikkeling

Trots op

“Ik geniet nog steeds van de timmerdorpen die we in 2017 en 2018 organiseerden in Rotterdam West. Op het terrein dat gebiedscoöperatie Marconia in beheer had, hielden we twee zomers een week vol klussen en vermaak voor de kinderen uit de buurt die niet op vakantie konden. De glunderende koppies en het plezier, net als ruimte bieden om even te leunen en niets te hoeven. Voor mij was dat goud! En we lieten zo zien dat we oog hadden voor onze buren, die zich niet erkend voelden. Deze kleine inspanningen werken door in het groot. Want wij vroegen als coöperatie in de gebiedsontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied steeds aandacht voor de mensen die wonen in Oud-Mathenesse/Witte Dorp Rotterdam. En hoewel de coöperatie opgehouden is: de bewoners zijn ondertussen verenigd in ‘Mathenesse aan de Maas’ en een vaste waarde geworden. Ze denken nu actief mee over de veranderingen in hun voortuin.
Een heel ander voorbeeld waar ik trots op ben, is het verkennen met bewoners en gebruikers, particuliere initiatiefnemers, ambtenaren, raad en college hoe zij bij gebiedsontwikkelingen elkaars kwaliteiten beter kunnen benutten. Onder andere in Eindhoven en Den Haag help ik met samen sleutelen aan vormen van gelijkwaardiger samenspel vanaf de opstart van gebiedsontwikkelingen, via de besluitvorming tot aan de uitvoering en bouwactiviteiten.”

Dromen en drijfveren

“Drijfveer in mijn werk is het creëren van plekken, buurten, wijken beheren en ontwikkelen, waarbij we als gebruikers, ontwerpers, investeerders, ontwikkelaars, kennisbrengers en beslissers gelijkwaardig samenwerken en besluiten collectief nemen. Met als basis dat wat er in de praktijk werkt. Ik zet in dit soort processen, die vaak lang duren, in op elkaar leren begrijpen en het zichtbaar maken van waarden en patronen. Ook ruimte maken voor alternatieven is daar een onderdeel van. Ik stel graag de vraag: “Wat kan er anders en welke andere afspraken, standaarden en werkwijzen passen daarbij?” Als we met elkaar dan ook een beetje eigenwijs durven zijn en lef durven tonen door gewoon te doen, kan je verrast worden wat er dan allemaal mogelijk is. Het liefst werk ik met tussenproducten zoals kaarten en gespreksmateriaal. Die geven houvast onderweg. Zo het lukt om met respect voor uiteenlopende belangen en verlangens, rollen en posities tot verantwoorde keuzes te komen. En kunnen we keuzes maken waarvoor we ons samen verantwoordelijk willen voelen.”