• Uitleg

Het team

Het opstellen van een verordening die de positie van bewoners echt versterkt maar ook juridisch stand houdt is geen makkelijke klus. Gelukkig hoeven we dit proces niet alleen te doen. Gedurende het hele traject worden we ondersteund door Marije van de Berg en Vincent Stipdonk.

Belangrijk is ook een juridische check deze wordt gedaan door twee zeer kundige juristen: Esmee Driesen en Joost Westerweel. Zij zorgen dat de input die wordt opgehaald tijdens de deelsessies en vertaald worden door Marije en Vincent in de verordening juridisch ook overeind blijven.

Marije van de Berg

Marije werkt vooral in en voor het lokale bestuur. Ze begeleidt vernieuwende samenwerkingen, onderzoekt klassieke participatie, adviseert over de rol van het bestuur en helpt ambtenaren. Ze heeft een grote ‘bias voor bewoners’.

Rode draad in haar werk is de vraag of het er een beetje democratisch aan toegaat, en hoe dat beter kan. Haar lievelingsthema? Hoe vergroten van de zeggenschap van bewoners de democratische kwaliteit kan verhogen. Marije is een kampioen in het leuk, eenvoudig en aantrekkelijk maken van stoppen en schudt hard aan je overtuiging dat stoppen per definitie verliezen is.

Over Vincent van Stipdonk

Vincent van Stipdonk is zelfstandig Raadgever & Redacteur. Hij heeft altijd gewerkt in of aan het lokaal bestuur. Eerst bij de gemeente Delft als bestuursassistent en commissiesecretaris. Daarna was hij achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Lokaal Bestuur, universitair onderzoeker bestuurskunde in Tilburg en senior onderzoeker bij  onderzoeksbureaus  VNG/SGBO en Partners+Pröpper.

Sinds 2010 is hij zelfstandige. Zijn instrumenten zijn begeleiding, onderzoek, tekst en advies. Zijn hart gaat uit naar gemeenten en vooral naar de inwoners. Hij werkt dan ook graag aan het lokale samenspel tussen gemeente en gemeenschap. Vincent heeft kennis van zaken én van mensen. Lokale democratie kent hij van alle kanten. Hij werkt constructief en creatief. Daarbij is hij zelden dwingend, maar wel vaak subtiel sturend. Humor is niet zijn slechtste kant.

De lokale ophaalsessies: een sterk team

Belangrijk startpunt van het opstellen van de verordening is het ophalen van lokale ervaringen op het gebied van lokale participatie. Wat werkt wel wat werkt niet? En wat moet er zeker wel en zeker niet in zo’n verordening op basis van lokale ervaringen. Om deze sessies goed vorm te geven hebben we  4 slimme mensen bereid gevonden om deze bijeenkomsten door het hele land te leiden: Vincent Kokke, Frans Soeterbroek, Joop Hofman en Ben van Essen.