Marieke Boeije

“Leefbaarheid begint bij bewoners en ondernemers. Het zijn geen sluitposten.”

Over Marieke

Met haar kritische blik en bedachtzame manier van handelen is Marieke een bijzonder waardevolle sparring partner voor bewonersinitiatieven. Doordat ze open en eerlijk communiceert is ze een heel betrouwbare collega. Ze luistert goed en vraagt daardoor altijd eerst door voor ze meegaat in een voorstel. Daardoor ziet ze zaken in samenhang, wat haar advies des te waardevoller maakt.

Aandachtsgebieden

  • (Sociaal) ondernemen
  • Bewonersbedrijven
  • Vastgoed
  • Lerend netwerk
  • Groen in de buurt

Trots op

“Ik ben er trots op als ik terugkrijg van leden of initiatiefnemers dat we een waardevolle bijeenkomst of training hebben verzorgd waar ze echt iets aan hebben gehad. Of als we ze hebben kunnen helpen in contact te komen met elkaar en dat dat ertoe heeft geleid dat ze stappen hebben kunnen zetten. En ik haal er vooral voldoening uit als ik zie dat het écht werkt: dat hun plek in de buurt een bruisende plek is geworden waar heel veel mensen een thuis vinden en opbloeien. Ik vind het ook fijn als een nieuw programma dat we hebben gelanceerd succesvol is én voor herhaling vatbaar. Bijvoorbeeld ‘Banen voor je Buurt’ met Start Foundation. Hierin leerden deelnemers hoe ze banen kunnen creëren voor buurtbewoners. Of ‘Pitchen voor Impact’ waarin deelnemers elk jaar leren om van een pril plan voor de buurt een goed ondernemersplan te maken.”

Dromen en drijfveren

Als ik nu iets kon veranderen dan zou ik meer begrip willen kweken bij de overheid voor het belang van bewonersinitiatieven. Vooral bij gemeenten. Het zou mooi zijn als ambtenaren wat vaker beseffen dat ze zelf ook bewoner van een buurt zijn en op een meer gelijkwaardige manier in gesprek gaan met actieve bewoners. Want leefbaarheid begint bij bewoners en ondernemers. Het zijn geen sluitposten.