• Tips

Je bewonersinitiatief is gestart. En nu?

Bewonersinitiatieven die net van start zijn, barsten van energie, ideeën en support uit de omgeving. Mensen sluiten zich graag aan, je kunt vaak aanspraak maken op een starterssubsidie en je initiatief is nieuw. Daardoor trekt het ook makkelijk de aandacht. Maar hoe pak je het aan ná die pioniersfase? We delen 7 lessen.

1. Blijf de verbinding zoeken met partners in de wijk

Zorg dat je als initiatief open blijft en de verbinding blijft zoeken met partners in de wijk. Waarom is dit zo belangrijk? Dorpsbewoners die een buurthuis overnemen, weten heel goed wat nodig is en welke behoeften er zijn in het dorp of de buurt. Dit komt omdat er in de oprichtingsfase en aanloop naar de totstandkoming van het buurthuis veel gebrainstormd wordt met buurtbewoners, ambtenaren en allerlei betrokkenen. Probeer deze open houding vast te houden Het is belangrijk dat je deze houding vasthoudt.

6 tips om binding met de buurt te houden

Bewonersinitiatieven die te veel naar binnen gekeerd zijn verliezen op termijn de verbinding met andere bewoners en partners. Daardoor verdwijnt het draagvlak voor het buurthuis waar zo veel tijd en energie in is gaan zitten. Hier volgen 6 concrete tips om dit te voorkomen:

  1. Verhuur een ruimte aan het sociale wijkteam
  2. Zorg voor toegankelijke activiteiten
  3. Organiseer een open maaltijden voor het hele dorp/wijk
  4. Houd een nieuwsreceptie
  5. Koppel een borrel voor de ouders aan activiteiten voor hun kinderen.
  6. Maak een dorpsvisie waarin je dorpshuis een belangrijk anker is. Ontwikkel deze visie niet alleen, maar samen met de dorpsraad of ander lokale vertegenwoordigers.

2. Maak van je fysieke ruimte een ontmoetingsplek voor de buurt

Het is natuurlijk geweldig als je ruimte een levendige ontmoetingsplek wordt voor buurt. Maar hoe zorg je daarvoor? Allereerst is het belangrijk dat je ruimte duidelijke en ruime openingstijden heeft zodat bezoekers niet voor een dichte deur staan. Daarnaast is goede sfeer heel belangrijk. Zorg bijvoorbeeld voor een kopje koffie of thee met een goede gastheer of -vrouw. De bezoekers voelen zich daardoor sneller welkom en komen daardoor vaker en sneller terug.

3. Zorg dat vrijwilligers zich verbonden voelen

In je buurthuis help je veel buurtbewoners vooruit en ontwikkelen vrijwilligers zich op persoonlijk en professioneel vlak. Geef nieuwe vrijwilligers niet meteen een concrete taak, omdat die nu eenmaal al maanden op je lijstje stond. Vraag in plaats daarvan hoe een vrijwilliger zelf denkt zich nuttig te kunnen en willen maken voor de ontmoetingsplek. Door zo’n aanpak richt je je op wat vrijwilligers leuk vinden en waar ze goed in zijn. Hierdoor voelen vrijwilligers zich verbonden met de plek waar ze zich voor inzetten. Dat zorgt er weer voor dat ze vol trots vertellen over de ontmoetingsplek in de buurt wat weer voor meer bekendheid en draagvlak in de wijk zorgt.

4. Behoud een informele sfeer

Het is belangrijk om informeel te blijven samenwerken met elkaar. Maak je het initiatief formeler? Bijvoorbeeld via een stichting met een bestuur. Dan bestaat de kans dat vrijwilligers of bestuursleden naar elkaar gaan wijzen. Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan het initiatief. Denk daarom ook goed na over de vraag of je een betaalde kracht in dienst wilt nemen om taken zoals het maken van rooster of dagelijks beheer over te nemen. Het voordeel van een betaalde kracht is dat die de vrijwilligers kan ontlasten. Het nadeel is dat er te veel op het bordje van de betaalde kracht terechtkomt. Voelen vrijwilligers zich eigenaar van bepaalde werkzaamheden? Dan kan het voor een betaalde kracht lastig zijn om die werkzaamheden over te nemen. Het wordt daardoor moeilijk voor een betaalde kracht om een goede positie te krijgen binnen het initiatief.

5. Bepaal je positie ten opzichte van instituties

Het is niet altijd handig om te innig samen te werken met (lokale) overheden. Als bewonersinitiatief heb je namelijk te maken met het publieke domein. Wees je bewust van je positie en neem gepaste afstand als dat nodig is. Als je bijvoorbeeld subsidie krijgt van overheden moet je vaak ook aan hun beleid eisen voldoen. Wijzigt het overheidsbeleid? Dan betekent dat voor je initiatief vaak een aanpassing in jouw buurthuisbeleid. Soms kom je zo verder van je oorspronkelijke doelen te staan. Aan de andere kant is de overheid ook nodig om dingen samen te realiseren. Neem je als initiatief taken van het welzijnswerk over? Dan wordt je als bewonersgroep een concurrent wordt van zorgaanbieders. Bedenk daarom goed met welke partners je als initiatief wilt samenwerken.

6. Zorg voor een stabiele financiële basis

Voor alle initiatieven, maar vooral voor initiatieven die vastgoed beheren is een stabiele financiële basis nodig. Door het creëren van financiële rust kunnen initiatieven zich veel beter richten op hun kernactiviteiten. Hier moeten door gemeenten, provincies, fondsen en  woningbouwcoöperaties nog wel stappen in worden gezet. Door bijvoorbeeld het langdurig ondersteunen van initiatieven die in de beginfase al veel hebben bereikt.

6. Wees rebels én optimistisch

De belangrijkste en laatste les die we willen meegeven is een houding: wees rebels en wees optimistisch! We moeten laten zien dat het anders kan en anders moet. Je moet anders durven denken en op een andere manier dingen willen inrichten in je wijk of buurt. Het rebelse helpt als eigenschap om een positie te verwerven in het speelveld van instituties en het optimisme steunt je als initiatiefnemer om ook na de onvermijdelijke tegenslagen met energie door te kunnen blijven gaan.

voorkant-publicatie-beheer-je-buurthuis

Beheer je buurthuis

Wil je meer weten over alles dat komt kijken bij het starten van een buurthuis? Download dan ons boekje Beheer je Buurthuis. Hierin gaan we in op de obstakels waar ondernemende buurthuizen tegenaan lopen. En we spraken met bewoners over de grootste uitdagingen van zelfbeheer.

Download Beheer je buurthuis

Gerelateerd