• Uitleg

Impact meten – Het meetontwerp

Welke impact maken we met ons bewonersinitiatief? Op welke manier maken we deze impact en in hoeverre is onze aanpak effectief? Om antwoord te krijgen op deze vragen laat bewonersbedrijf Thuis Wageningen momenteel een impactonderzoek uitvoeren. In ons vorige artikel deelden we hoe het collectief kwam tot een verandertheorie, één van de eerste stappen in een impactmeting. In dit artikel gaan we dieper in op de vervolgstap: het maken van het meetontwerp. Want, hoe meet je de gerealiseerde impact van een organisatie of collectief eigenlijk?

Bij de start van hun impactmeting had Thuis Wageningen twee doelen geformuleerd: het valideren van hun verandertheorie en een gescoped meetontwerp maken. De verandertheorie is inmiddels gevalideerd en dus is het tijd voor het maken van een meetontwerp. Een proces waarbij je je prioriteiten helder moet hebben. ‘Een meetontwerp is een plan waarin je uitwerkt wat je gaat meten, bij wie en op welke manier’, legt Simone de Wit, manager impact bij Impact House, uit. ‘Daarnaast bepaal je wanneer en waar je je resultaten mee gaat vergelijken.’

We voeren hele mooie, persoonlijke gesprekken met onze doelgroep, de mensen om wie het echt gaat. Het zijn gesprekken die je niet zo vaak voert. Ik kijk natuurlijk enorm uit naar de uitkomsten, maar ook deze fase had ik voor geen goud willen missen.

Leren als doel

Net als bij het opstellen van je verandertheorie, is het belangrijk om bij het meetontwerp goed na te denken over je doel en de doelgroep. Hoe groter je ‘scope’, hoe complexer de meting. Het is dan ook verstandig om je te focussen op de belangrijkste stakeholder uit je verandertheorie. Dat is vaak je directe doelgroep. Jesper, impactstrateeg bij Thuis Wageningen vertelt: ‘We kunnen het onszelf wel moeilijk maken, maar we hebben er bewust voor gekozen om onze scope klein te houden en datgene te meten waar we de meeste lering uit kunnen trekken. Omdat we inwoners met een idee al jarenlang ondersteunen met onze activiteiten, kunnen we bij die doelgroep de meeste resultaten meten.’ Simone licht toe: ‘Stel jezelf altijd de vraag: waarom wil ik meten? Is dat om te leren of is dat om verantwoording af te leggen aan stakeholders? Het doel bepaalt voor een groot deel hoe je gaat meten, met welke methodiek.’

Stappen-impactmeten_plaatje_page-0001-1-1536x864

Kwalitatief en kwantitatief

Wanneer je doel en doelgroep zijn bepaald, is het tijd om te bepalen hoe je impactdata gaat verzamelen. Bij Thuis Wageningen is gekozen voor een combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve methodiek. Aan de hand van diepte-interviews en een impact scorecard worden veranderingen in kaart gebracht. ‘We hebben tien inwoners met een idee of initiatief geselecteerd die we gaan interviewen’, zegt Jesper. ‘Om een betrouwbare weergave van onze impact te laten zien, gaat het om verschillende ideeën. Zo gaan we in gesprek met initiatieven die we structureel ondersteunen en met initiatieven die we incidenteel ondersteunen. Daarnaast willen we initiatieven waarbij onze ondersteuning minder succesvol is geweest bevragen.’ Met de scorecard wil Thuis Wageningen de verandering die optreedt volgen, vanaf het moment dat een idee of initiatief ontstaat tot het einde van de steunperiode bij Thuis Wageningen.

Op dit moment zijn de interviews in volle gang. Wanneer deze klaar zijn worden ze door Impact House geanalyseerd en gedeeld met Thuis Wageningen tijdens een sense making-sessie. Voor Thuis Wageningen een bijzonder proces. ‘We voeren hele mooie, persoonlijke gesprekken met onze doelgroep, de mensen om wie het echt gaat. Het zijn gesprekken die je niet zo vaak voert. Ik kijk natuurlijk enorm uit naar de uitkomsten, maar ook deze fase had ik voor geen goud willen missen. Het geeft overzicht en ik ben ervan overtuigd dat we hier veel lessen uit kunnen trekken.’

Momenteel volgen we de stappen die Thuis Wageningen neemt om de impact van hun organisatie te meten. Volgende keer komt het meetontwerp aan bod. Wil je weten wat een impactmeting voor jouw bewonersinitiatief kan betekenen of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Marieke via marieke.boeije@lsabewoners.nl