• Onderzoek

Storytelling voor de buurt: over relatie tussen bewonersinitiatieven en overheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is onderzocht hoe een volwaardige relatie tussen bewonersinitiatieven en de overheid kan worden gerealiseerd. Om het perspectief van bewoners scherp in beeld te krijgen, zijn er bij 9 bewonersinitiatieven verhalen verzameld over de relatie tussen de overheid en bewonersinitiatieven. LSA is mede-initiatiefnemer en nam deel aan het begeleidingsteam.

Vertrouwen én zeggenschap

Een volwaardige relatie heeft vertrouwen én zeggenschap nodig. Aanknopingspunten om deze relatie
te laten groeien zijn:

  • De procedures simpeler maken om de ambachtelijkheid van de uitvoering meer ruimte te geven. Dit kan met één contactpersoon bij de gemeente en regelgeving aan te laten sluiten op de eigen aard van de initiatieven.
  • Een volwaardige strategische positie geven aan initiatieven met zeggenschap in strategische netwerken en experimenten met de positie van vastgoed en geld binnen de logica van de gezamenlijkheid.
  • De rol van gemeenteraad als hoeders van de gezamenlijkheid waarderen.
  • Gemeenten, initiatieven en instellingen verklaren dat ze van elkaar willen leren en samen een nieuw verhaal willen maken.
  • Voor een vervolg is het nodig om naast de verhalen van initiatieven ook te luisteren naar gemeenten en instellingen. Verhalen bieden een taal die past bij de logica van de gezamenlijkheid, omdat ze de dagelijkse praktijk en leefwereld van mensen laten zien. Ook vertellen ze over ontwikkelingen en nodigen ze uit om te blijven leren.