Zorgvrijstaat

 • Zorgvrijstaat wil bewoners van Rotterdam West organiseren in het zorgen voor elkaar. In de overtuiging dat de sleutel tot verandering in zorg en welzijn in handen ligt bij mensen zelf, ontwikkelt Zorgvrijstaat instrumenten en voorzieningen ten behoeve van een zorgzame wijk.

  Dit doet Zorgvrijstaat samen met bewoners en (met hulp van) professionals en mét inzet van ieders talent, kennis en kracht, zonder groepen mensen uit te sluiten.

  Zelfredzaamheid

  De Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West dat bestaat uit dichtbevolkte stadswijken waar ook kwetsbare mensen wonen. Zij worden door ingrijpende veranderingen in de zorg geconfronteerd met zelfredzaamheid: ouderen wonen langer zelfstandig thuis, evenals mensen met psychiatrische levensopgaven. De bevolking vergrijst, armoede en schulden zijn diep verankerd in het alledaagse leven. Sommige mensen gaan gebukt onder eenzaamheid of verdwijnen in de anonimiteit.

  Wat als je informele hulp en steun zichtbaar maakt en werkt aan stevige netwerken rondom bewoners?

  Samen-redzaamheid

  Ondanks zorgen zien wij ook kansen. Wij geloven in samen-redzaamheid: veel mensen zorgen van nature al voor elkaar, maar wat als je deze zorg gaat bundelen en voor meer mensen beschikbaar maakt? Wat als je informele hulp en steun zichtbaar maakt en werkt aan stevige netwerken rondom bewoners? Zo kunnen meer mensen met elkaar en voor elkaar zorgen. Wij maken gebruik van ieders talent, kennis en kracht. En zo nodig betrekken we professionals en experts.

  Activiteiten van Zorgvrijstaat

  •  ‘Aanschuiven’: netwerk van betaalbare buurtmaaltijden
  • ‘Dagelijkse Kost’: gezonde, warme schoollunches voor kinderen van basisscholen
  • ‘Het Zal Werken’: vrijwillige uitvindersbrigade/klussendienst voor aanpassingen in/om woningen t.b.v. mensen die langer zelfstandig thuis blijven wonen (www.hetzalwerken.nl)
  •  ‘Natafelen’: ontmoetingen en gesprekken over kwetsbaarheid waarbij ‘het gezond zijn’ voorop staat
  • ‘Wijkpsychiatrie’: beschikbaarheid van ‘wijkpsychiater’, ‘wijkpsycholoog’ en ‘sociaal psychiatrisch verpleegkundige’ in de wijk (met BuurtzorgT)
  • Ontwikkelen van hulpmiddelen als stroomschema’s en smoelenboeken om makkelijker de weg te vinden in de wijkhulpverlening en  tools voor het versterken van de financiële zelfredzaamheid van mensen
  • Netwerk van spreek-/inloopuren, waaronder ook een sociaal-juridisch spreekuur
  • Ontwikkelen en uitvieren van interventies en methodieken om bewustwording onder mensen te vergroten rondom thema’s als ‘schulden’, ‘armoede’, ‘kwetsbaarheid’, ‘participatie’
  • Bouwen aan en onderhouden van een stevig (wijk)netwerk op straat- en stadsniveau

   

  Lees ook het interview ‘Wij zien geen muren’ dat het LSA met Zorgvrijstaat deed begin 2015

   

  Notering aan de MAEX

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Buurtcentrum De Driehoek

  Buurtcentrum De Driehoek

  Buurtcentrum De Driehoek is een eigentijds klassiek buurthuis: centrum voor ontmoeting met een duidelijke sociale ...

  Lees meer >