• Ons lid

WOC ’t Schöpke

  • Venray

Wijk Ontmoetings Centrum ’t Schöpke is een ontmoetingsplek en steunpunt in én voor de wijk Veltum in Venray. Een plek van, voor en door bewoners uit de wijk. Met de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen aan het maatschappelijk leven in de buurt. Daarvoor organiseren ze zelf activiteiten en nodigen mensen uit de buurt uit om dat ook te doen om warme ontmoetingen tot stand te brengen.