• Ons lid

Wijkplatform ZHGB

  • Nieuwegein
wijkplatform ZHGB

Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve (ZHGB) bevordert en behoudt de leefbaarheid van de wijk in de breedste zin van het woord en bevordert de participatie van de bewoners bij het realiseren daarvan. Zij doet dit met vrijwillige betrokken bewoners waarvan er 5 in het bestuur zitten. Het wijkplatform wordt hierbij ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, Politie, Movactor en de woningcorporaties. Via de wijkkrant (4x/jaar) wordt iedereen op de hoogte gehouden.

Buurtkamer De Groote Hond

Actieve vrijwilligers knappen met een klein budget een oude opslagschuur (60m2) van de gemeente op tot een gezellige sfeervolle buurtkamer (De Groote Hond) waar buurt- en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren en terecht kunnen voor een praatje, ondersteuning en andere zaken.  Dit alles ter bevordering van het onderling contact van buurtbewoners, de ontmoeting met en aandacht voor elkaar. Een initiatief DOOR en VOOR bewoners van Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve!