• Ons lid

Wijkcoöperatie Lunetten

  • Utrecht

Wijkcoöperatie Lunetten U.A. is opgericht om overeenkomsten en lidmaatschappen te kunnen aangaan en uitvoering te geven aan lunetten.nl, het wijkinformatiepunt en de ladder.

Er is ook een wat bredere doelstelling. Namelijk het faciliteren, stimuleren en uitvoeren van initiatieven en projecten die er aan bijdragen dat alle bewoners van Lunetten er met plezier kunnen (blijven) wonen. Ook willen ze de zeggenschap van wijkbewoners en belanghebbenden bevorderen en een actieve bijdrage leveren aan de vormgeving van een goede woon,- leef- en werkomgeving in de wijk.