• Ons lid

Wijkbelangen Emmerhout

  • Emmen
emmerhout-

Wijkbelangen Emmerhout is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen. Als vereniging heeft zij oog voor de belangen van de wijkbewoners in de meest brede zin.

Wijkbelangen Emmerhout wil er aan bijdragen dat de wijk een fijne plek is om te wonen, waar men prettig samenwoont met anderen, waar wijkbewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en bereid zijn elkaar te helpen daar waar dat gevraagd wordt.

Dit doet ze door samenwerking te bevorderen tussen verschillende organisaties die werkzaam zijn in de wijk, contact te onderhouden met buurt- en bewonerscommissies en buurtinitiatieven te ondersteunen.

Het uitgangspunt van de stichting is dat wijkbewoners de regie hebben wat betreft het indienen van initiatieven, maar dat wij hen ook verleiden mee te werken om hun wijk mooi, leefbaar te maken, waar met plezier gewoond kan worden. Telkens zoveel mogelijk binnen een vorm van wederkerigheid.