• Ons lid

Wijk Onderneming Nieuwland

  • Schiedam
wijkonderneming-Nieuwland

De Wijkonderneming Nieuwland is een organisatie van bewoners en vrijwilligers. De Wijkonderneming komt voort uit het Wijk Actie Programma en is onderdeel van de integrale wijkaanpak van Nieuwland. Het bestuur bestaat uit 5 bewoners/vrijwilligers.

De Wijk Onderneming Nieuwland helpt of ondersteunt als er vraag is. WON is een grote paraplu waar projecten zoals Kleurrijk Nieuwland, Nieuwland Helpt, het promotieteam, het wijkcommunicatiebureau, de Nieuwlandse Jongerenraad en circa 45 tot 60 projecten van individuele bewoners onder hangen.

“WON neemt daarbij het eigenaarschap niet over van de initiatiefnemers, maar zorgt slechts voor continuïteit van de projecten. Dat betekent dat we ons als WON niet inhoudelijk bemoeien met de projecten. Wat we wel doen, is kennis en ‘handjes’ uitwisselen tussen projecten en helpen bij de administratie.”