• Ons lid

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

  • Hoogkerk
Vereniging Wijkraad Hoogkerk

De Vereniging Wijkraad (vroeger: Wijkopbouw) Hoogkerk vertegenwoordigt de belangen van bewoners uit Hoogkerk en omgeving tegenover de gemeente Groningen. De VWH heeft inspraak in allerlei thema’s, waaronder verkeer, voorzieningen, wonen, sport, kunst enzovoort. Hiervoor onderhoudt de wijkraad sterke banden met gemeente, bedrijfsleven en andere partijen in Hoogkerk.

De VWH onderhoudt de wijkwebsite voor Hoogkerk en brengt jaarlijks een wijkgids uit. Daarnaast organiseert zij jaarlijks een wijktop drie, waarbij bewoners aangeven wat belangrijk is voor de wijk.