• Ons lid

Stichting Wijkraad Paddepoel

  • Groningen
paddepoel

Stichting Wijkraad Paddepoel is een bewonersplatform. Op vrijwillige basis zetten de leden van de wijkraad, inwoners van Paddepoel in Groningen, zich in voor het stedelijke, sociale en culturele welzijn van de wijk en zijn bewoners.

Als bewonersraad willen we het welzijn van onze bewoners bevorderen door:

  • een vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen vanuit de overheid die voor Paddepoel en haar inwoners van belang zijn, met betrekking tot woningbouw, verkeer, groen, waterpartijen, winkelen, onderwijs, zorg en cultuur
  • streven naar een goede communicatie en informatie voor en naar en tussen burgers, organisaties en instanties, gemeente en provincie
  • stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij onze wijk, het versterken van het bewustzijn in Paddepoel te wonen om zo een liefst duurzame bijdrage te leveren aan sfeer, schoonheid in steen, groen en verdere aankleding van de wijk.
  • stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners met betrekking tot verfraaiing, (sfeer)verbetering, verduurzaming en aantrekkelijker maken van Paddepoel in de breedste zin van
    het woord.
  • daar waar mogelijk zelf initiatieven ontplooien voor optimaliseren van een positief leefklimaat in Paddepoel. Natuurlijk dit alles binnen onze mogelijkheden.