• Ons lid

Wijkplatform ‘s-Heerenberg Oost

  • 's-Heerenberg, Gelderland
wijkplatform Sheerenberg Oost

Het wijkplatform wil de leefbaarheid in ‘s-Heerenberg Oost behouden en verbeteren. Dat doen ze door het bewaken en verbeteren van de (verkeers)veiligheid of inrichting van de woonomgeving. Het wijkplatform is een aanspreekpunt voor de bewoners en het bevordert de sociale controle en cohesie.

Het wijkplatform werkt samen met de bewoners, de gemeente Montferland en andere instanties zoals politie en woningstichtingen/corporaties.

Het wijkplatform wil er voor zorgen dat bewoners een stem krijgen en houden bij de onderwerpen die hen aangaan.